Nyheter| UR söker gymnasieelever för program

INRIKES| Just nu är UR i startgroparna med ett program för gymnasieelever om nationella minoritetsspråk.

Därför letar vi efter unga i gymnasieåldern som talar något av språken och kan säga en mening på sitt språk.

Syftet är att en ska få höra hur de nationella minoritetsspråken låter.

Mejla till: carin.evander@ur.se och berätta vilket språk det handlar om.

Programverksamheten på de nationella minoritetsspråken är en central del av Sveriges Utbildningsradios uppdrag. UR sänder både radio- och tv-program på nationella minoritetsspråk och om nationella minoriteternas historia och kultur. Dessa program har en utbildande ambition och utgår från de utbildnings- och språkbehov som finns. Du kan se program på alla nationella minoritetsspråk på UR Play

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu