#Nyheter|Tiggeriförbud är kontraproduktivt

Foto Linda Lundqvist

Tiggarna på våra gator är ett komplext problem och kan inte lösas med ett tiggeriförbud. Att skapa en lag som förbjuder tiggeri är ur många aspekter en förlängning på den diskriminering som romer utsatts för under lång tid.

Det man också kan fundera på är hur blir det med vår demokrati när vi tillåter kommuner att införa tiggeriförbud?

Trots att detta måste anses som berättigad fråga så har en svensk kommun i detta nuet givits rätten att förbjuda tiggeri. I beslutet nämns inte direkt vilken grupp det handlar om, men alla begriper ändå vilka de oönskade ”andra” är, romerna. Lagregeln kan ses som antidemokratisk eftersom den drabbar en minoritet på ett sådant sätt att majoriteten aldrig skulle acceptera det om de var de som var måltavlan. Många tidigare demokratikämpar skulle ha uppmanat alla demokrater att bryta mot en sådan lagregel.

Sverige som varit föredömet för det demokratiska arbetet har nu skjutit sig själva i foten och börjat blöda. Människor måste själva få råda över var de väljer att lägga sina pengar, i en mugg, på en trisslott, eller andra saker som de behagar att ge sina pengar till. Fattigdom bekämpas inte med förbud utan med konstruktiva politiska åtgärder. Ett tiggeriförbud skapar endast ett inhumant och polariserat samhälle.

Den diskrimineringen som romerna utsätts för har pågått under århundraden. Och är ursprungligen ett resultat av att romerna hölls som slavar åt rumänska bönder och hantverkare helt fram till 1860-talet (romerna hölls som slavar längre än slavarna i USA). Nästa sak som påverkade romerna i Rumänien var avskaffandet av planekonomin under 1990-talet som innebar att miljontals jobb försvann, massarbetslöshet uppstod och en förnyad rasism där hatet mot romerna blossade upp och med detta diskrimineringen. En diskriminering som ofta tagit sig blodiga uttryck i Rumänien och Bulgarien. En rad människorättsorganisationer som verkar i länderna har skrivit sedan början av nittiotalet om att angreppen på romerna åter igen tagit fart. 1991 skrev Helsinki Watch följande i sin rapport Destroying Etnic Identity: The Persecution of the Gypsies in Romania August 1991 A Helsinki Watch Report:

”Romer i Rumänien har de senaste 20 månaderna efter Nicolae Ceausescus fall blivit mål för ständigt våldsammare anfall. Deras hem har blivit vandaliserade och nerbrända, de själva har blivit slagna av medborgargarden, de har blivit arresterade och slagna i polisförvar, de har blivit jagade ut ur den ena byn efter den andra, ofta utan möjlighet att återvända. Romer har förlorat sina liv, sin egendom, sin säkerhet.”

Enligt forskarna i studien When poverty meets affluence. Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals 2015,  kommer inte migrationen att hejdas genom ett förbud mot tiggeri. I studien dras istället slutsatsen att förbudet endast påverkar vilken typ av migranter som kommer hit, inte hur många. Hårda åtgärder innebär att det bara är de tuffaste migranterna som vågar sig på resan och enligt forskarna så är det en rimlig hypotes att ett tiggeriförbud leder till en ökning av brott i denna grupp.

Mycket tyder således på att lagregeln om ett tiggeriförbud inte bara är inhuman utan också starkt kontraproduktiv i förhållande till den ambition som finns att minska kriminaliteten i Sverige.

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu

1 Trackback / Pingback

  1. #Krönika|En nyårsbetraktelse - DIKKO

Kommentarerna är stängda.