Nytt nummer av den periodiska e-tidskrift, Drabbrikan

Bästa vänner och följare. Nu har vi publicerat ett nytt nummer av vår periodiska e-tidskrift, Drabbrikan nummer 27 Mars 2023 som ni finner på adressen www.drabbrikan.se 

Denna utgåva innehåller i vanlig ordning artiklar som rör minoriteten romer och i synnerhet gruppen resande eller resandefolket, som en del av oss föredrar att kalla sig. Vi behandlar frågor som rör oss och de våra i ett historiskt och nutida sammanhang.

Detta nummer inleds traditionsenligt med ett axplock av nyheter, såsom att Europarådets rådgivande kommitté rörande den europeiska språkstadgan besökte Sverige i början av mars och att två fantastiska tecknare ska skapa illustrationer till vissa av våra artiklar framöver.

Därefter kommer en artikel om den romanitalande grenadjären Jakob Helsing, där Jon Pettersson ger en beskrivning över en av sina förfäders levnadsöde. Detta ackompanjerat av bilder och illustrationer av Mona och Raymond Husac. Därutöver har han skrivit om Institutet för språk och folkminnen, som envetet väljer bort att kalla det nationella minoritetsspråket romani chib vid sitt juridiska namn och istället kallar det ”romska”.

Arvid Bergman har forskat vidare i arkiven som rör steriliserings-ansökningar. Denna gång har han gått igenom Socialstyrelsens handlingar i perioden 1947-1952. Därutöver har han gått igenom mängder av 1800-talstidningar för att undersöka i vilken omfattning de så kallade vitesförbuden sattes upp och hur de påverkade de resande. 

Urban Lindqvist gör en djupdykning i gamla regelverk, lagar och företeelser som församlingsboken, mantalsskrivningen och hemortsrätten. Hans lättbegripliga och pedagogiska redogörelser visar på olika faktorer som påverkade den svenska befolkningen och därmed de resande i gamla tider. 

Glen Karlsson är ett för många släktforskare bekant namn. Nu har han tagit steget att bli skribent för Drabbrikan. I sin artikel ” e mina och min farbror Olle” berättar han, utifrån källor och muntlig tradition, om sin egen familj och deras liv i Västernorrland i början av förra seklet.

Omslagsbilden till Drabbrikan nr 27 är tagen av fotografen Sandra Englund.
Med detta önskar vi en trevlig och givande läsning!
/ Styrelsen

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS