Nytt nummer av Drabbrikan ute nu

Skärmklipp

Ladda ner det HÄR

Drabbikan

Palle aschar Vinatta å kadives aschar dova dives kai butten fonn mennde har varrtrat pre. Marro 18:te Drabbrikan publiceras kadives. Kavva nummer aschar dó erste pre marro 5:to berscht. Je motte tchi hejja att Drabbrikan redan aschar ranndrado forr starr berscht! 

Sen 2016 har Drabbrikan aschat pre www.frantzwagner.org kaj dollo motte les tele eller te drabbras. Je nevopa aschar att Drabbrikan fonn kadives kammar si jegno internet-rigg – www.drabbrikan.se. Odojj motte Drabbrikan, kai glaner, drabbras eller les tele fonn. Avvar je motte ninna teckna sé forr je prenumeration. Te dokka si e-postadress aschar dó endaste je motte kera.

Svakko jekk fonn marre prenumeranter hunkar ninna dre marro utlottning utav Magnus Bergs nevo drabbelin – ROMANEN OCH TATTAREN. Vaver berscht, dre januari, lottas 20 drabbeliner vri. Dollen kai ler je drabbelin ler je meddelande pre e-post.

Pallan svakko ranndlo bokstav aschar butten tchiro å butten stunders buttepa. Sass aschar kert ideellt. Imansall sträcker sé buttepan menn ranndrar pallan kadives, butten berscht pali, å Drabbrikan aschar blott je plattform forr te sikkra å buchla janepan fonn savo buttepa. Då närmare bestämt palla marro rakkrepa, historia, kultur å palla mennde solés. Marro dennkrepa aschar forr Drabbrikan te tchi molla nani. Menn kammar tchi vunnschrepa te le lovijar fonn tchi-jekk, avvar lovijar aschar ninnan nödvändiga.

Butt manusch har pukkat to mennde att jonn hunkar loschane forr te drabbra Drabbrikan. Butten har ninna pennat att jonn hunkar trasch forr Drabbrikan tchi ska ascha kvar framöver. Då passke sass keras ideellt. Palla sosske har menn nu kerat pre je swish kaj dolla kai volltrar motte bischtra lovengro hasstrepa forr buttepan trusstall Drabbrikans. – Tchi-jekk lova hunkar forr kutti å tchi-jekk forr baro – må sijan å kissik pukka hur butt!

Dre kavva Drabbrikan aschar ranndlott palla:

 • Magnus Bergs drabbelina – ROMANEN OCH TATTAREN
 • Paul Tengquist å Denny Björklunds lill to regeringa ta vavera myndigheter – Hjälp oss!
 • Gabriel Wallgren pukkar palla siro janepa ta forskning pre Peter Christophersson Frantzwagner, dollo kai delat si nav to marro kettanepa.
 • Hans Gyllenbäck-Bergs krönika – Ett oförglömligt minne inom ramarna i midnattssolens land
 • Arvid Bergman dikkar pre lavet ”zigenare” å jar vidder an med siro roddrapa pre ”tattarinventeringen” fonn 40-talet. Dre kavva nummer aschar Göteborg, Jönköping å Malmöhus län tellan lesskro dikkepa
 • Robert Brisenstam pukkar sire dennkrepan palla dó historiska kopplingen masskar Indien ta Europa.
 • Sebastian Casinge ranndrar palla dó palluno prinschano Helsingen – Förändring och konnuitet inom resandekulturen vid 1800-talets början
 • Forr lejjst kammar menn 17 riggar tellan temat ISOFS omsorgsordlista på svensk romani, kai aschar analyserad fonn Jon Pettersson å kommenterad fonn lingvisterna Sergej Munkvold fonn Norge å professor Peter Bakker fonn Dannike-temmen

Vriann kavva vunnschras Domenne sassaren je horrta Frejdano Vinatta ta je Loschano Nevo Berscht 2021 – pass pre Domenn å motte sasstepan ste bi!

Styrelsen fonn kettanepan
——
Kära vänner och följare,
Återigen står julen för vår dörr och med den, dagen som så många av oss har väntat på. Idag publiceras vårt artonde nummer av Drabbrikan, som också är det första numret på vårt femte utgivningsår. Tänk att vi redan har avverkat av fyra års sedan vi började att publicera Drabbrikan!

Sedan 2016 har Drabbrikan kunnat läsas på eller laddas ned kostnadsfritt från vår hemsida www.frantzwagner.org. En nyhet är att Drabbrikan numera har sin en egen webbsida – www.drabbrikan.se. Där kan man inte bara läsa eller ladda ned Drabbrikan gratis, man kan också teckna upp sig för kostnadsfri prenumeration. Allt man behöver göra är att ange sin e-postadress. 

Som prenumerant deltar man i utlottningen av tjugo exemplar av Magnus Bergs nyutkomna bok – Romanen och tattaren. Lottningen görs efter nyår och vinnarna meddelas per mejl.

Bakom varje skrivtecken och bild som publiceras i Drabbrikan ligger oräkneliga timmar av ideellt insamlande och sammanställande av källor. I många falla sträcker sig de enskildas engagemang flera årtionden bakåt i tiden. Drabbrikan är en plattform för att spridandet denna samlade kunskap om oss, vår historia, vår kultur och vårt språk. Vårt vilar till största del på ideellt arbete, men vi kan inte bortse från att arbetet är förenat med vissa kostnader. Då vi utgår från att Drabbrikans innehåll ska vara fritt tillgängligt, så varken vill vi eller kan vi ta betalt för våra utgåvor. 

Många har inte bara uttryckt sin uppskattning över Drabbrikan, utan också en oro över att vi kanske inte ska kunna fortsätta utifrån de förutsättningar vi idag har. Eftersom många har påtalat att de gärna skulle bidra till att Drabbrikan faktiskt ska kunna finnas kvar har vi nu skapat förutsättningar för att den som vill stödja oss faktiskt kan göra så. Vi har skaffat swish dit den som vill kan skicka sitt bidrag för Drabbrikans produktion. Numret finns på drabbrikan.se och alla bidag är välkomna. Ingen summa är för liten och ingen för stor – låt hjärtat och plånboken sätta beloppet!

I vårt decembernummer skriver vi om:

 • Magnus Bergs bok – ROMANEN OCH TATTAREN
 • Paul Tengquists och Denny Björklunds öppna brev till regeringen och berörda myndigheter – Hjälp oss!
 • Gabriel Wallgens redogörelse för forskningsläget runt Peter Christophersson Frantzwagner, den man som fått ge namn åt vår organisation
 • Hans Gyllenbäck-Bergs alltid lika underhållande krönika – Ett oförglömligt minne inom ramarna i midnattssolens land
 • Arvid Bergman tittar dels närmre på begreppet ”zigenare” och fortsätter dels med sin systematiska genomgång av 40-talets ”tattarinventering”. Denna gång är det Göteborg, Jönköping och Malmöhus län som redogörs för.
 • Robert Brisenstam lyfter sina tankar runt den historiska kopplingen mellan Indien och Europa.
 • Sebastian Casinge skriver – Den sista kända Helsingen – Förändring och konnuitet inom resandekulturen vid 1800-talets början
 • Slutligen avslutar vi med sjutton sidor på temat ISOFS omsorgsordlista på svensk romani, med språklig analys av Jon Pettersson och kommentarer av den norske lingvisten Sergej Munkvold och den i Danmark verksamme professor Peter Bakker

Med detta önskar vi Er alla en God Jul och ett Gott Nytt År 2021 – och hälsan vare med Er alla!

Hans Gyllenbäck-Berg Sekreterare