Om svenskt teckenspråk och nationella minoritetsspråk i ny antologi

En ny bok om Sveriges minoritetsspråk har med ett kapitel om svenskt teckenspråk. Ingela Holmström beskriver ett språk som kommer i kläm mellan språkpolitik och språkskamning.

Svenskt teckenspråk har officiell status i Sverige sedan 1981. Enligt språklagen är det ett språk som är jämställt minoritetsspråken. Ändå betraktas svenskt teckenspråk ofta som mer som ett hjälpmedel för kommunikation snarare än ett eget språk. 

I en nyutkommen bok om Sveriges nationella minoritetsspråk ägnas ett kapitel åt svenskt teckenspråk. Här beskriver Ingela Holmström, docent i teckenspråk med inriktning mot tvåspråkighet, hur samhället främjar och stärker det svenska teckenspråket samtidigt som underliggande språkideologier begränsar och underordnar det.

Sveriges nationella minoritetsspråk – nya språkpolitiska perspektiv är ges ut av Studentlitteratur. Boken är avsedd för utbildningar som anlägger sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet, däribland lärarutbildningar.

Läs mer om boken

Sveriges nationella minoritetsspråk – nya språkpolitiska perspektiv (studentlitteratur.se)

”Boken sätter de nationella minoritetsspråken i ett samtida sammanhang” 
(Intervju med redaktören Linus Salö på minoritet.se)

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS