Öppna samråd inför etablering av språkcentrum

Wikipedia

I februari kan du som talar eller bär på de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli eller romska delta i öppna samråd och dela med dig av tankar och synpunkter inför inrättandet av nationella språkcentrum.

Regeringen har genomfört en historisk satsning på nationella minoritetsspråk. Därför har Isof fått i uppdrag att inrätta språkcentrum för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska. Sedan tidigare ansvarar Sametinget för flera samiska språkcentrum.

Nationella språkcentrum ska ge stöd och kunskap som underlättar för språkbärare i hela landet att behålla, ta tillbaka och utveckla sitt språk – så att de nationella minoritetsspråken kan leva vidare i Sverige.

Öppna samråd

Genom att hålla öppna samråd för dig som har anknytning till något av språken vill vi samla in synpunkter och tankar om vad de nationella språkcentrumen bör arbeta med. Samråden hålls digitalt. Om du inte har möjlighet att delta i det öppna samrådet kan du ändå bidra med dina synpunkter genom att fylla i ett formulär på vår webb.

Om språkcentrumarbetet

Språkcentrum kommer att inrättas för finska i Uppsala, för jiddisch i Stockholm, för meänkieli i Kiruna och Övertorneå samt för romska i Stockholm. Målet är att flera av dem ska kunna påbörja sin verksamhet under 2022. Organisatoriskt ska de tillhöra Isof och skötas som egna enheter inom myndigheten. Exakta uppdrag och arbetsbeskrivningar för de olika språkcentrumen kommer att arbetas fram inom ramen för språkcentrumarbetet.

En intern projektorganisation har tillsatts på Isof för att driva planeringsarbetet framåt. Arbetet sker i samråd med organisationer och språkbärare för de nationella minoriteterna och i samverkan med medarbetare och experter på Isof. På webbsidan www.isof.se/sprakcentrum Länk till annan webbplats. kan du följa planeringsarbetet, delta i samråd och ta del av nyheter och nyhetsbrev.

Har du frågor och synpunkter om Isofs arbete med inrättandet av språkcentrum? Kontakta oss gärna via e-postadressen minoritetssprak@isof.se.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS