Sök bidrag till de nationella minoritetsspråken!

Wikipedia

Nu kan du söka bidrag för projekt till stöd för revitalisering av de nationella minoritetsspråken. Sista ansökningsdag är den 23 januari 2023.

Isof delar varje år ut bidrag till olika föreningar i Sverige som arbetar med projekt och insatser som ska stödja de nationella minoritetsspråken.

Projektpengar fördelas till:

  • projekt som syftar till att stärka den språkliga kompetensen (förmågan att läsa, skriva, tala och förstå språket)
  • insatser för att öka kunskaper om flerspråkighet, språket som kulturbärare eller språköverföring mellan generationer.

Isof främjar särskilt projekt som:

  • har fokus på barn och ungdomar
  • fokuserar på långsiktighet, hållbarhet och kontinuitet.

Bidrag kan sökas av föreningar, organisationer eller stiftelser som inte är statliga eller kommunala, och som utan vinstsyfte bedriver verksamhet i Sverige. Sista ansökningsdag är den 23 januari 2023.

Relaterat innehåll

Kontakt

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
Blogg:  Essentiellt


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS