Partipolitiska förslag undergräver mänskliga rättigheter i 2022 års valrörelse

På söndag går Sverige till val, men frågor om mänskliga rättigheter och demokrati lyser alltjämt med sin frånvaro i valrörelsen. Trots att riksdagspartiernas fokus ligger på andra frågor har alla partierna lagt fram förslag som har stor inverkan på demokrati och rättigheter. Inte minst inom områden som kriminalpolitik, migrationspolitik och rättssäkerhet.

Det är uppenbart att mänskliga rättigheter får stå tillbaka för politik som har andra prioriteringar, som snarare handlar om populism och att signalera beslutsamhet och krafttag, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders. 

Under våren har Civil Rights Defenders genomfört en enkätundersökning där vi bett riksdagspartierna tycka till om 20 förslag som syftar till att stärka skyddet för demokratin och mänskliga rättigheter. Nu har Civil Rights Defenders även analyserat riksdagspartiernas valmanifest ur ett demokrati- och rättighetsperspektiv, med särskilt fokus på frågor kring rättssäkerhet/demokrati, kriminalpolitik och migrationspolitik. 

Riskerar urholka Sverige som rättsstat 

Flera av riksdagspartierna presenterar förslag som syftar till att stärka skyddet för det demokratiska statsskicket. Samtidigt innehåller de flesta förslagen inom de kriminalpolitiska och migrationspolitiska områdena inskränkningar av fri- och rättigheter som är problematiska. 

Vissa förslag, som att utvisa personer som inte dömts för brott eller att övervaka personer utan brottsmisstanke, skulle allvarligt urholka Sverige som en demokratisk rättsstat om de blev verklighet, säger John Stauffer.

Läs mer 

  • Här kan du läsa vår analys av riksdagspartiernas valmanifest 
  • Här kan du läsa mer om Civil Rights Defenders enkätundersökning, där vi bett riksdagspartierna att tycka till om 20 förslag som syftar till att stärka skyddet för demokratin och mänskliga rättigheter.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS