Projektet ”Små språk i Norden” vill lyfta fram Norsk resanderomani

I projektet Små språk i Norden vill man uppmärksamma, sprida intresse och kunskapen om små språk i Norden och och språkrevitalisering. Projektet finansieras av Nordiska ministerrådet och som samordnas av Institutet för språk och folkminnen.

Projektet vill sprida goda exempel på verksamheter och projekt som arbetar framgångsrikt med språkrevitalisering, till exempel hur kultur kan användas för att stärka och revitalisera ett litet språk.

Projektet skulle gärna lyfta fram exempel som handlar om resanderomani i Norge (alternativt i Sverige).

Vill du eller din föreningen vara en del i projektet ta kontakt med:

karin.skoglund@isof.se

Läs mer om projektet på hemsidan.

Här finns en forskningsöversikt om små språk i Norden och språkrevitalisering.

Framgång för små språk

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
Framgang-for-sma-sprakLadda ner

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS