Rapporten om Romsk betydelse för svensk cirkus finns nu publicerad

Zoo Cirkus sent 40-tal Foto Sven-Olof Lindholm

”Varje ny tillitsfull relation innebär en ny möjlighet”- rapport och utvärdering avseende romsk betydelse för svensk cirkus finns nu publicerad!

Cirkus Brazil Jack, Sveriges äldsta aktiva cirkus inleder ett samarbete med Cirkus Syd och
Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) Malmö stad. Samarbetet utmynnar i en
förstudie som utgångspunkt för ett potentiellt större projekt om romers betydelse för svensk
cirkus.
I förstudien har vi utgått ifrån frågor som;
– Varför valde romer att arbeta med cirkus?
– Hur har det romska folkets och cirkusens historia hängt ihop genom den svenska
historien?
– Hur har romernas kultur medvetet/omedvetet systematiskt diskriminerats?
– Varför har Cirkus Brazil Jack blivit så viktiga att 1,8 % av den svenska befolkningen ser
deras föreställning årligen?
Förstudien har även ämnat komma i kontakt med cirkus- och scenkonstnärer från romskt arv
samt fler som är intresserade av de frågor samarbetet behandlar. För att nå ut så brett som
möjligt anordnade projektet en livesänd presentation med panelsamtal från Lunds
stadsteater.

Nu ligger rapporten från förstudien ute, läs den här:

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
Rapport-_-utvardering-RBSC-forstudie-2022Ladda ner

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS