Regeringen satsar på att främja romsk inkludering

Jeanette Gustafsdotter, kulturminister, Kulturdepartementet. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Under gårdagen meddelades i ett pressmeddelande att regeringen, torsdag den 7 april, beslutat om två nya uppdrag för att förverkliga arbetet med romsk inkludering. Statens skolverk och Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram en utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens. Länsstyrelsen i Stockholm får i uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering.

Dessa beslut viktiga steg för att förverkliga arbetet med strategin för romsk inkludering, där målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha lika likvärdiga möjligheter i livet som den som inte är rom, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Regeringen har den 7 april tagit två nya beslut inom ramen för strategin för romsk inkludering. Det ena beslutet är ett uppdrag till Statens skolverk och Socialstyrelsen, som ska att ta fram och tillgängliggöra en utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens.

Brobyggare fungerar som länk mellan romska familjer och det offentliga. Utbildningen tas fram för arbete inom till exempel barn- och vuxenutbildning samt socialtjänst och hälso- och sjukvårdssektorn. I uppdraget ingår även att bedöma behovet av brobyggare i kommunala och regionala verksamheter såsom skola och socialtjänst.

Det andra uppdraget tilldelas Länsstyrelsen i Stockholm som ska fördela statsbidrag till kommuner för att förbättra romers inkludering i samhället. Detta kan till exempel handla om att se till att det finns en struktur i kommunen där man tillsammans med romer som bor i kommunen arbetar för att möjliggöra romers deltagande i samhället på lika villkor som andra. Det är viktigt att fler kommuner involveras i arbetet då det främst är på lokal nivå de största behoven finns.

Statsbidrag får lämnas till insatser som på olika sätt bidrar till att främja romsk inkludering inom områdena utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg och trygghet, kultur och språk samt civilsamhällets organisering. Förordningen föreslås träda i kraft den 10 maj 2022.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS