Regeringen stärker arbetet med hågkomsten av Förintelsen

Den 27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. Det är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer. Samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. Foto Tommy Magnusson

Regeringen har beslutat om en förstärkning av medlen till utbildningsinsatser om hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser. Regeringen har också beslutat att ge uppdrag till Forum för levande historia att lämna förslag på fortsatt förvaltning och utveckling av budskapet i boken ”Om detta må ni berätta”.

Källa: regeringen.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Förstärkningen om 1 miljon kronor för utbildningsinsatser om och hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser är öronmärkt för hågkomstresor och utbildningsinsatser för skolor i områden med socioekonomiska utmaningar. Förstärkningen syftar till att möjliggöra för fler elever och lärare att delta i en hågkomstresa och nå skolor och elever som annars tenderar att i lägre uträckning delta i hågkomstresor.

Boken Om detta må ni berätta kom ut i sin första version för över 25 år sedan och har genom åren spelat en viktig roll för att bygga bred kunskap om de brott mot mänskligheten som begicks under Förintelsen. För att säkerställa att bildningen om Förintelsen fortsätter att vara aktuell, uppdaterad och ändamålsenlig för vår tid, ger regeringen i uppdrag till Forum för levande historia att senast den 30 april 2024 lämna förslag på fortsatt förvaltning och utveckling av bokens budskap.

– När man åker på en hågomstresa, som eleverna här i Akalla fått göra, får man se med egna ögon vad hatet mot judar, romer och andra grupper kan leda till. Det skakar om. Man blir ett vittne själv. Om vi ska lyckas trycka tillbaka antisemitismen krävs kunskap och förståelse. Inga barn och unga i Sverige ska ärva tidigare generationers fördomar, säger statsminister Ulf Kristersson.

– Regeringen ser bildning som en allemansrätt – det gäller även bildningen om ett av de mörkaste kapitlen i vår historia. Det är grundläggande för vår demokrati att alla har kunskap om både Förintelsen och om de mekanismer som föregick den. Därför är det två viktiga och framåtsyftande beslut som vi presenterar idag, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS