Regeringen stärker arbetet mot antisemitism

Sedan 2012 har romer hedrats med en staty i Berlins Tiergarten-park nära Reichstag-byggnaden. Designer är den israeliska konstnären Dani Karavan. Monumentet består av en rund brunn med en infälld sten, där en ny blomma läggs dagligen. Platsen domineras av en vattenreservoar, en brunn i svart som uttrycker ett oändligt djup.

Det finns ett behov av ökad kunskap och bättre verktyg för att motverka antisemitism och dess olika uttryck, inte minst inom skolan. Regeringen avser därför att besluta att Forum för levande historia får ytterligare medel för sitt pågående uppdrag med kunskapshöjande insatser mot antisemitism. Myndigheten kommer att få bättre möjligheter att nå ut till fler, framför allt till lärare, rektorer och andra aktörer som har en viktig roll i att motverka antisemitism bland barn och unga.

Företrädare för det judiska civilsamhället och andra organisationer som motverkar antisemitism har i dialoger om arbetet mot olika former av rasism lyft fram att kunskapen om antisemitism och om dess olika uttryck i historien och i dag behöver öka, inte minst inom skolan.

– Antisemitism har ingen plats i vårt samhälle. Nu stärker regeringen arbetet mot antisemitismen genom ytterligare stöd till kunskapshöjande åtgärder, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

– Lärare ger uttryck för att de saknar kunskapen att hantera den antisemitism som skolans barn och unga utsätts för. Regeringen vill därför med sitt stöd öka denna kunskap, ge lärarna de verktyg som krävs och få stopp på antisemitismen i skolans korridorer, säger utbildningsminister Mats Persson.

Regeringens beslut kommer att innebära att Forum för levande historias arbete med uppdraget att genomföra kunskapshöjande insatser mot antisemitism förstärks genom att myndigheten får 900 000 kronor för arbetet 2023. Uppdraget ska slutredovisas i mars 2025. Forum för levande historia ska samverka med Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet, föra dialog med Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) och inhämta kunskap och erfarenheter från övriga berörda myndigheter och aktörer.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS