Reportage| I Angered, Göteborg, kan romska barn gå i en egen förskola

pixabay

Romano ILO är en förskola som ligger i Angered, Göteborg, och är i första hand till för romer. De arbetar även med föräldragrupper på förskolan och stödjer föräldrarna i svensk språkinlärning.

Förskoleverksamheten i Göteborgs stad riktar sig till barn från ett år till de börjar i förskoleklass. Förskoleverksamhet består av förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola.

Förskolorna ligger på rad i det barnrika området Gårdsten i Angered i Göteborg. I bottenvåningen på ett vanligt trevåningshus finns Romano Ilo. Namnet betyder romskt hjärta och de två avdelningarna heter Lilla hjärtat och Stora hjärtat. DIKKO kontaktade Yvonne Palm, som är förskolechef och har varit med från början, för att få svar på några frågor.

När startade förskolan?

2001 som projektförskola under tiden som 15 kvinnor gick en två år lång skräddarsydd barnpedagogisk utbildning på folkhögskolan, utan krav på tidigare utbildning. Det var en förutsättning för kvinnorna att kunna antas till utbildningen. Det startade som ett utbildningsprojekt mellan Folkhögskolan i Angered, AF, EU mål 3-projekt, stadsdelen Angered och ”Tetka” en bosnisk solidaritetsförening.

Är det ett projekt eller en permanent verksamhet?

Sedan 2003 är det en permanent verksamhet, en förskola för alla barn.

På vems initiativ?

Kvinnorna kom till ”mitt” bosniska projektet Vän till Vän som de hört talas om. De sa, ”vi vill också utbilda oss, bli förebilder för våra barn och få arbete.” Så vi satte igång. Gjorde allt tillsammans. Kvinnorna skrev in sig på grundkurs i folkhögskolan, vi sökte projekt, besökte tänkbara samarbetspartners tillsammans hela gänget, besökte Gårdstensbostäder, som hyrde ut lokaler till oss, mötte socialchefer, stadsdirektörer, politiker osv. Det var ett mycket bra grepp, att göra allt tillsammans, som en skola i samhällskunskap innan utbildningen ens börjat. Det svetsade oss samman och de romska kvinnorna fick en ökad förståelse för hur samhället fungerar, hur man kan lägga fram sina tankar, och att allt går bara man kämpar på.

Hur många barn kan ni ta emot?

Vi har godkänt för 35 barn och brukar ligga mellan 30-35 barn.

Tar ni emot barn från hela Göteborg?

Ja det gör vi, men mest från Angered. Vi tar emot alla barn men har alltid en majoritet av romska barn.

Vad är det som gör att förskolan Romano Ilo är en bra förskola?

Den stora trygghet, kärlek, kunskap och den stora förståelse som våra pedagoger har av att vara rom och förälder. Nästa all personal har jobbat sen start. Vi har sex romska barnpedagoger och en romsk kokerska som lagar jättegod mat varje dag. Vår inriktning är språk, musik och natur. Vi arbetar mycket med teater, sagor och böcker. Vi ser att många föräldrar behöver bli trygga med föräldramöte och utvecklingssamtal. Den bästa starten för det livslånga lärandet, för de små barnen och deras vårdnadshavare.

Är det något annat du tycker är viktigt att ta med i reportaget?

Vikten av långsiktighet, att det skall leda till riktigt fast arbete och att kvinnorna får majoritet och stort inflytande i sin verksamhet. Vi tror att vi kanske är det enda kooperativet i världen som ägs och förvaltas av romska kvinnor, som styr allt, i sin egen verksamhet. Kvinnokraften har varit helt avgörande för att vi har lyckats, tror tjejerna. Att inga män har tillåtits komma in och styra utan fått stå utanför och heja på istället. Det behövs också.

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu