Reportage| Resandekartan? En intervju med Bodil och Kristina

Foto Resandekartan

Resandekartan kan du hitta platser som berättar om Resandefolket. Genom dessa platser som folket har använt vill Resandekartan berätta om människorna, livet och historien. Jag funderade på hur det går med projektet/sidan Resandekartan och kontaktade Bodil Andersson, projektledare, Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger och ställde några frågor om Resandekartan. Hon och Kristina Lindholm, Bohusläns museum svarade på mina frågor

Hur startade det?

Undersökningarna av resandeboplatsen Snarsmon pågick mellan 2004-2007. Det blev under den tiden alltmer tydligt att det fanns många fler platser kopplade till resandefolkets historia som inte dokumenterats. Bland annat var det så i det svensk-norska gränsområdet på grund av livlig handel över gränsen. Spåren av detta håller på att försvinna och minnena att blekna.
Därför startade Östfoldmuseene, Bohusläns museum, Kulturgruppen för resandefolket, Taternes Landsforening och Landsorganisationen for Romanifolket projektet Den skandinaviska resandekartan. Projektet pågick mellan 2010 och 2013 och resulterade i webbplatsen reisendekartet.no/resandekartan.se. Det är en webbportal som innehåller drygt 40 platsen med information om platser som kulturminnen samt fotografier på platserna. Sidan innehåller också redaktionella texter om resandefolkets historia, kultur med mera.

Vad är syftet med Resandekartan?

Foto Resandekartan Korsgårdshus

Syftet med Resandekartan har hela tiden varit att synliggöra resandefolkets kulturhistoria genom att fylla på den kulturhistoriska kartan med platser knutna till resandefolket; boplatser, lägerplatser, resrutter, marknadsplatser mm. Under projekttiden arrangerade vi också fem seminarier på olika teman. Vi tycker att vi uppnådde syftet. Projektet

Hur finansieras Resandekartan?

Resandekartan finansierades huvudsakligen med bidrag från Interreg. Resandekartan har också en Facebook-sida. I och med att webbplatsen sjösattes och projektet var avslutat var också den externa finansieringen slut. Sedan dess har sidan driftats av Östfoldmuseene  som har lägger egen arbetstid på att underhålla sidan.
Det hade varit väldigt trevligt om fler platser dokumenterades och kunde föras in på kartan. För närvarande finns inga resurser för det eftersom arbetet med

Hur ser framtiden ut för?

Resandekartan inte längre kan drivas aktivt. För att säkra sidan inför framtiden diskuterar de tidigare projektägarna möjligheten att flytta innehållet till en ny plattform. Om det skulle bli aktuellt med förändringar för Resandekartan kommer de att kommuniceras med de tidigare projektparterna. 
Året efter att Resandekartan hade lanserats gjordes försök att involvera även Värmland och Örebro län i Resandekartan tillsammans med parterna i det tidigare projektet. Det gjordes en förstudie men fick inte finansiering att genom föra ytterligare ett större projekt.

Alla platser som dokumenterats i Resandekarten/Resandekartan finns på den egna hemsidan på Digitalt Museum men är också registrerade i museidatabasen Primus.

Slutrapport från förstudien ligger här
Bodil Andersson, projektledare, Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger. bodand@ostfoldmuseene.no
Telefon 0047 94 78 67 69

Kristina Lindholm, Bohusläns museum
kristina.lindholm@vgregion.se
Telefon 0046 (0)522-65 65 26

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu