Reportage| Romaniteams ett arvsfondsprojekt som satsar på boxning för minoriteten romer

Deltagare från Romaniteams på diplom-SM i år. Fyra stycken guldmedaljer togs hem av unga romer under söndagens finaler.

Ett helt fantastiskt arvfondsprojekt är i gång. Ett projekt som använder boxningen för att hjälpa ungdomar från ”riskzon till friskzon”. Verksamhetens övergripande mål är att stärka deltagarnas hälsa och framtidstro och på så sätt ge dem bättre förutsättningar att fullfölja sina studier och göra positiva livsval.

Jag ringde upp Micke Bohl som är projektledare för Romaniteams och ställde några frågor. Micke berättade att projektet startade i juli 2019 och att målgruppen är ungdomar som tillhör minoriteten romer.

Bakgrunden till projektet är att det i flera statliga rapporter fastslagits om bland annat bristen på positiva förebilder som en bidragande orsak till unga romers tillkortakommanden. I den mån romer i nämns i skolundervisningen eller på andra platser i samhället så ligger i regel betoningen på deras roll som offer och utsatta vilket präglar unga romers självbild likväl som omgivningens uppfattning om dem. En omgivning med fördomar och ett många gånger svagt självförtroende medför en ökad sårbarhet, sämre hälsa och en större risk att hamna i negativa livsmönster, ofta med en bristfällig skolgång till följd, står det i den beskrivning som finns på hemsidan.

Romaniteams är ingen egen klubb utan samarbetar med olika klubbar ute i landet som vill satsa på den här målgruppen. Hela projektet startade med att det fanns romska ungdomar och romska ledare i olika klubbar i landet som träffades på olika tävlingar och sammankomster och såg det här behovet. Det fanns redan från början en ganska stor grupp med unga aktiva och en vuxenmiljö runt dessa ungdomar inom boxning-Sverige. I dagsläget har vi mest aktiva romska ungdomar i en klubb som heter BK Kelly i Örebro där det just nu är 12–13 romska ungdomar. Några tävlar och andra tränar och tycker det är trevligt, berättar Micke.

Missa inte lägret som blir i sommar.

I sommar kommer det finnas ett träningsläger för tjejer den 11-12 juni och för killar är datumet den 13-14 juni. Lägret kommer vara på Örnboet som är vackert beläget vid Flatensjöns södra ände i Orhems friluftsområde cirka 13 kilometer från Stockholm. Lägret är gratis för deltagare och medlemmar i Romaniteams.

Träningslägren kommer hållas tillsammans med olika klubbar i Stockholm-Gotlands boxningsdistrikt och med andra klubbar i andra regioner i Sverige som vi i Romaniteams har ett samarbete med. En viktig del av satsningen kommer att ske tillsammans med Botkyrkas Boxningsklubb. De har den största gruppen tränande tjejer i hela Sverige, de tränar tillsammans och har en jättegemenskap. Vi tycker att det är viktigt att lyfta fram deras tjejverksamhet och genom att göra det och ha ett samarbete tror vi att vi ökar chanserna att få in romska tjejer i större utsträckning än vad vi gör idag i vår verksamhet, berättar Micke

Romaniteams två boxningsläger i sommar går att anmäla sig till redan nu.
Innehållet på lägren är dock inte klart ännu, men kommer uppdateras på hemsidan löpande. Vill du anmäla skriv till info@romaniteams.com
Lägret är gratis för deltagare och medlemmar i Romaniteams!

I Göteborg kommer man ha ett ha ett träningsläger för nybörjare i slutet av mars för att få in bland annat fler unga romska tjejer i regionens boxningsklubbar. Ray och Mona Husac som är en del av Romaniteams ingår även som ansvariga i en satsning från svenska boxningsförbundet för att försöka få in fler tjejer i föreningsverksamheten i Sverige. Lägret i mars är ett första steg i den riktningen. Romaniteams kommer i denna kampanj att gå ut till samtliga boxningsklubbar i västsverige. Ray och Mona är även upphovsmännen/kvinnorna till världens största årliga amatörboxnings turnering för tjejer/kvinnor, Golden Girl i Borås, berättar Micke

Vilka får vara med i Romaniteams?

Det absoluta flertalet är romer i Romaniteams. Tanken är samla kompetens och de som finns med i Romaniteams har som regel någon form av koppling eller en förståelse för minoriteten romer. Det finns ingen regel som säger att man måste tillhöra minoriteten romer. Men bland ungdomarna tillhör majoriteten minoriteten romer, fast bland ledarna är det mer upplandat, säger Micke.

Micke avlutar med att berätta att de kommer fira minoriteten romers internationella dag den 8 april med festligheter i Botkyrka.

Vi på DIKKO önskar alla i projektet lycka till och kommer hålla oss uppdaterade om hur det går för Romaniteams.

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
Blogg: Essentiellt


Fakta:

Romaniteams och Allmänna Arvsfondens programförklaring:

Projektet syftar till att stärka romska ungdomars hälsa, självförtroende och självbild genom boxningsträning. Inom ramen för projektet ska idrottsledare, föräldrar och ungdomar med kunskap och erfarenhet av hur boxningsträningen kan bli till ett stöd genom studieåren verka. Projektet kommer att brett rekrytera romska ungdomar till boxningens föreningsliv och genom träning, gemenskap och studiestöd skapa förutsättningar för positiva utvecklingsspiraler. Projektet ska höja statusen på utbildning hos målgruppen och även ge en relevant och nyanserad bild av den svensk-romska historien.