Göteborg kan bli europeisk huvudstad för inkludering och mångfald

wikipedia

Göteborg är en av 22 nominerade och den enda svenska stad nominerad till europeisk inkluderings- och mångfaldshuvudstad. Vinnarna kommer avslöjas efter det att jury har bedömt dem och det kommer bli en prisceremoni den 28 april.

EU-priset European capitals of inclusion and diversity uppmärksammar städer/regioner som arbetar främjar jämlikhet, inkludering och mångfald.

På sin hemsida skriver de att de vill se:

Städer och lokala samhällen bidrar till att främja en känsla av tillhörighet och att dela gemensamma värderingar. Där mångfald prioriteras är det också en källa till rikedom och innovation. Med utmärkelserna för inkludering och mångfald, enastående arbete genomfört av samhällen och städer kommer att uppmärksammas och lyftas fram som en inspiration för andra 

Göteborg stads Brysselkontor tog fram sin ansökan tillsammans med funktionsförvaltningen, förskoleförvaltningen, Romano center i Väst, stadsledningskontoret och socialförvaltningen Centrum.

Göteborg har möjlighet att få två priser, dels pris som europeisk inkluderings- och mångfaldshuvudstad och priset för bästa åtgärder för inkludering av romska minoriteter. Priset är ett nytt initiativ och det kommer bli första gången som priset delas ut. Det ska komplettera EU:s årliga mångfaldsmånad, för att öka medvetenheten om vikten av mångfald och inkludering på arbetsplatsen och i våra samhällen. Prisceremonin hålls den 28 april i Bryssel under ledning av jämlikhetskommissionären Helena Dalli.

Göteborgsredaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS