#Reportage| Romska rådet Borås

Robert Simonovic är samordnare och brobyggare för romsk inkludering i Borås stad sen den 10 april 2017. Han arbetar på Arbetslivsförvaltningen, integration och nationella minoriteter. Robert har lång erfarenhet och har varit aktiv romsk aktivist sen 2012. Kurt Magnusson träffar honom en solig lördag i slutet av maj för en intervju.

Hur tycker du att projektet Romsk inkludering fungerar hos er i Borås stad?

– För att kunna jobba med romsk inkludering så har vi i Borås ett romskt råd där rådet ges delaktighet och har inflytande i vad som skall göras och hur vi skall göra det tillsammans. I Borås är rådet högt prioriterat och vi anser att det är motor i projektet.

Vi har alla fem erkända grupperna av romer delaktiga i projektet vilket vi är stolta över, säger Robert. Och fortsätter

– Jag anser att det är mycket viktigt att alla grupper finns representerade.

Behoven ser självklart olika ut för de fem grupperna och det beror på att grupperna vandrade in i Sverige vid olika tidpunkter under de över 500 år som romer och resande har funnits i landet. Men likheterna är större än olikheterna och därför är det viktigt att grupperna jobbar tillsammans för sin sak.

Borås kommun har varit särskilt lyckosamma i sitt arbete med romsk inkludering och Robert vill att de ska dela med sig av den erfarenhet de har gjort till andra kommuner. Han vill därför att de ska börja hjälpa andra att bygga strukturer så att de kan lyckas med sin romska inkludering på samma sätt som de har gjort i Borås kommun.

Hur många brobyggare finns det i Borås, och vad görs just nu?

Robert säger att ”det finns fyra med mig och jag är samordnare”. Rober berättar vidare att en brobyggare kommer att vara på familjecentralerna för att jobba med kvinnofrågor, jämställdhet och vara ett komplement till de 30 hälsoinspiratörerna som finns i kommunen. De andra två finns i skolorna. Borås brobyggare är också ett stöd för de två romska ungdomsambassadörer som finns i Borås.

Utöver detta anser Robert att man också skall jobba långsiktigt, förutom här och nu. Därför hjälper de till genom ett enskilt stöd till romska individer. Men också ickeromer kan komma i kontakt med mig, säger Robert. Det här är en instans där romska individer kan få den hjälp och det stöd de är i behov av. Vi arbetar med nyckelkontakter i olika delar av komunnen. Vi kan på så sätt hänvisa vidare till på olika myndigheter, förvaltningar, skolor m.m. Vi lyssnar av och försöker att bistå med hjälp och stöd i ärenden utifrån där man befinner sig i livet. Vi är glada att det lett till att många romer som varit långtidsarbetslösa, nu har fått arbete.

– Genom det enskilda stödet bygger vi upp förtroende och kunskap för att få bort fördomar. Detta gäller både romer och ickeromer. Vi har också börjat undervisa i grundskolor i romsk historia och det arbetet är mycket viktigt.

Vad har ni i Rådet för mål?

– Vårt gemensamma mål i Romska rådet för Borås stads romer är att kunna samarbeta tillsammans som en enad grupp för att få bort de fördomar som finns både mot oss romer och mot ickeromer. Att våra kommande generationer romer och resande inte skall känna sig diskriminerade på grund av etnicitet, hudfärg eller klädsel. Att unga SKALL vara stolta romer och kunna utrycka sig på ett sådant vis, avslutar Robert intervjun.

Fakta

De fem erkända grupperna i minoriteten romer
Resandefolket
Svenska romer
Finska romer
Utomnordiska romer
Nyanlända romer

Kurt Magnusson

Bild Romani kulturförening