Konferens kring framtiden och minoritetsjournalistik på SVT

Förra veckan hölls en konferens i Umeå där SVT mötte intressenter från olika språkgrupper för kunskapsutbyte om språk, kultur och SVT:s minoritetsutbud. Magasin DIKKO var inbjudna och på plats. Det diskuterades minoritetsutbudet på SVT och knöts kontakter.

Uppdraget var tydligt; SVT ska öka på minoritetsspråken och teckenspråket i tv-utbudet och öka sändningstiden. Det finns många uppfattningar om hur utbudet ska utvecklas. Olika språkgrupper har olika tankar om vad som är rätt att göra för att uppnå en balans mellan språk och kultur och mellan minoritet och majoritet. Sen finns det vitt skilda tankar om vad som är rätt och fel i balansen mellan språk och kultur och mellan minoritet och majoritet. SVT som ett publicistiskt och oberoende public service – företag ska tillgodose många olika behov och konferensen i Umeå var viktig för både SVT, minoritetsutbudet och minoriteterna.

Under mötet kom det fram att flera olika satsningar har givit ringar på vattnet. Några exempel sådana program är ”Bastubaletten” mötet mellan fem tornedalska män och en bastu som gav en helt ny dimension till bastubadandet och ”Sapmi sisters” som handlar om systrarna Maxida och Mimie Märaks fantastiska musikkarriärer, för att inte tala om ”Teckenspråksartisterna” som tog oss alla med storm under Melodifestivalen. De här exemplen är några av minoritetsutbudet som gjort skillnad och är viktiga även för en majoritetspublik.

Framåt kommer SVT också satsa på digitaliseringen och förändrade nyhetsvanor. Konferensen visade också på en frustration när minoritetssändningar får ge vika från sina sändningstider för majoritetsnyheter. Vem ska prioriteter att ny statsminister är viktigare än Kyrkans ursäkt till samerna till exempel.

Minoritetsutbudet på SVT är verkar gå in i en ny fas hos programutvecklingen vars redaktionen ligger i Umeå. De har en spetskompetens inom programproduktion och lång erfarenhet av många olika berättargenrer. Nyheterna ligger där nyheter ska ligga på nyhetsdivisionen med den kompetens som krävs ifråga om nyhetsvärdering, utgivarskap och snabbhet.

Mötet gav en känsla av att SVT ser och tar minoritetsutbudet på allvar och det gav mersmak. Vi på magasin DIKKO ser fram emot 2022 med det nya och gamla tv-utbudet som SVT kommer presentera.

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
Blogg: Essentiellt


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS