Utställning om romers glömda historia under Förintelsen

Foto Anton Svedberg

Utställningen ”Det tysta arvet” lyfter fram flera okända romska röster från det förflutna. En porträttutställning om sökandet efter romers glömda historia, om förföljelse och terror under Förintelsen.

Under Förintelsen beräknas uppemot en halv miljon romer ha mördats i koncentrations- och förintelseläger, i massavrättningar, på flykt i skogar och andra platser där de gömde sig undan förföljelser. Ett kapitel i den romska historien som är relativt outforskat.

Än i dag känner romer obehag och sorg inför händelserna för snart 80 år sedan. Det går aldrig att glömma. Vittnen finns, men många romer har aldrig velat eller kunnat berätta, inte känt sig välkomna eller bekväma, och inte haft tillgång till en naturlig plattform.

– Vår förhoppning är att utställningen ska göra det lättare att sätta sig in i denna brutala del av romers historia. Det är en grund för fortsatt lärande om romers situation då och nu, säger Petra Mårselius, överintendent vid Forum för levande historia.

Utställningen ”Det tysta arvet” består av tio vittnesskildringar från överlevande, deras barn och barnbarn, om vad de utsattes för.

– De flesta av dem var barn under andra världskriget och vissa av dem har aldrig berättat tidigare, vissa bara för de närmaste. Nu synliggör deras berättelser denna ofattbart grymma tid, men ur ett romskt perspektiv, säger journalisten Monica Hirsch, författare till boken ”Det tysta arvet” som utställningen är baserad på.

Porträttbilderna är tagna av fotografen Maja Kristin Nylander i samband med intervjuerna, då de porträtterade delade med sig av sina gömda minnen, i många fall för första gången.

Utställningen visas hos Forum för levande historia i Stockholm fram till 29 december. Läs mer om utställningen här.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS