Resande/Romers historia i Dalarna

https://www.regiondalarna.se/

Region Dalarna gjorde under 2021 en kunskapssammanställning om den historiska närvaron av Resande/Romers historia i Dalarna. Syftet med projektet var samla in det Resande/Romska kulturarv som finns runt om i Dalarna. Men också att identifiera, synliggöra och öka kunskapen om Resande/Romers historia och villkor i Dalarna.

Vet du något om romers historia i Dalarna?

Sammanställningen heter ”De resandes kulturarv” och går att läsa i sin helhet HÄR.

Projektledaren för rapporten är Sebastian Casinge från resandeföreningen Frantzwagnersällskapet.

Det går att konstatera i rapporten att närvaron av Resande i Dalarna går att hitta igen så tidigt som på 1600-talet trots detta är Resande/Romers historia i Dalarna inte utforskats särskilt mycket.

De två grupper som främst beskrivs i rapporten är de Resande, vars ursprung kan spåras tillbaka till invandring under femton- och sextonhundratalet och Kalderash-Romer som kom till Sverige i slutet på 1800-talet.

I projektet har man tittat på hantverk, hantverkare, yrken, näringar och handelsvaror. Men också musik och musiker. När det kommer till platser och ortsnamn med koppling till Resande/Romer har man inhämta information om Resande/Romers närvaro i Dalarna via fornminnesinformationssystemet, ortnamnsregistret och i Dalarnas museums samlingar. Även upprop via länets hembygds- och släktforskarföreningar har förekommit. Projektet har också letat information i dokument, avbildningar, fotografier och tryckta skrifter.

Resultaten från projektrapporten visar att den Resande/Romska närvaron är en lång historia och att dess historia är nära sammanlänkad med samhället runt omkring. Den Resande/Romska gruppens närvaro har sett olika ut genom tiderna och inte varit statisk. Nya romska grupper har invandrat till Sverige från olika delar av omvärlden vilket har tillfört nya dialekter av språk och ibland även en annorlunda traditioner och kultur.

Den Resande/Romska historien blir i rapporten tydligt sammanlänkad med vår svenska historia och är en uppenbar del av vårt svenska kulturarv likväl som det Resande/Romska.

Rapporten kan laddas ner i sin helhet från Region Dalarnas hemsida

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS