Nyheter

Resande/Romers historia i Dalarna

Region Dalarna gjorde under 2021 en kunskapssammanställning om den historiska närvaron av Resande/Romers historia i Dalarna. Syftet med projektet var samla in det Resande/Romska kulturarv som finns runt om i Dalarna. Men också att identifiera, […]

Nyheter

Vet du något om romers historia i Dalarna?

Region Dalarna genomför just nu en kunskapssammanställning om den historiska närvaron av romer i Dalarna. Nu behövs allmänhetens hjälp för att få in information. ”Romer har levt och rest i Dalarna sedan åtminstone 1600-talet, men kunskapen […]