Ansök om att bli auktoriserad tolk i romani chib

Du som är tolk kan ansöka om auktorisation. En auktorisation är beviset på att du har gedigna kunskaper och färdigheter som tolk och att du är lämpad för yrket. Ansökan är öppen till och med 10 juni.

Källa: kammarkollegiet.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

Det första steget till auktorisation är att genomföra auktorisationsprovet. Provet är ett yrkesprov som riktar sig till erfarna yrkesverksamma tolkar.

Mer information om auktorisationsprocessen

Ansökan om auktorisation

Nu kan du ansöka om auktorisation som tolk. Ansökan är öppen 2 maj-10 juni 2024. När du använder e-tjänsten behöver du ha tillgång till en svensk e-legitimation.

Ansök via e-tjänst

Du måste ha svensk e-legitimation för att använda e-tjänsten

Du kan inte använda e-tjänsten med utländsk e-legitimation. Om du saknar svensk e-legitimation vill vi att du kontaktar oss på: tot@kammarkollegiet.se eller ringer oss på 08-700 08 00.

Skyddade personuppgifter

Har du skyddade personuppgifter? Då ska du inte använda vår e-tjänst. Ring istället oss på tolk- och translatorsenheten på 08-700 08 00 så får du information om hur du lämnar in din ansökan.

Min sida med din ansökan

Om du ansökt med e-legitimation hittar du din inskickade ansökan och eventuella bilagor under Min sida. Du loggar in med din svenska e-legitimation.

Min sida

Tänk på att ha det här till hands när du söker

  • Om du inte är folkbokförd i Sverige behöver du ladda upp en handling motsvarande ett personbevis från den stat där du är bosatt.
  • Du behöver inte bifoga ett personbevis om du är folkbokförd i Sverige.

Ansökningsavgift

  • Du kan betala ansökningsavgiften direkt i e-tjänsten eller till vårt bankgiro.
  • Om du betalar avgiften direkt via e-tjänsten kan du välja att betala med Swish eller kort.
  • Om du vill betala via bankgiro betalar du ansökningsavgiften 2 900 kronor till: bankgiro 126-7152.
  • Om du betalar ansökningsavgiften från utlandet anger du: BIC: SWEDSESS och IBAN: SE6080000890119647360503.
  • Skriv namn och personnummer som meddelande vid inbetalning.
  • Din ansökan är bindande. Om du återtar din ansökan eller uteblir från provet riskerar din ansökan att avslås utan att ansökningsavgiften återbetalas.

Begränsat antal försök

Du har tre tillfällen på dig att ansöka och genomföra provet i samma språk och kompetens. Blir du inte godkänd vid den tredje ansökan får du tidigast ansöka igen efter tre år. Mer information finns i våra tolkföreskrifter som du hittar i Kammarkollegiets författningssamling.

Kammarkollegiets författningssamling

Har du en pågående ansökan om auktorisation?

Har du en pågående ansökan behöver du vänta på ett beslut från oss innan du kan ansöka på nytt i samma språk och kompetens. Du kan bara ha en pågående ansökan om auktorisation i samma språk och kompetens.

Tider och orter för proven 2024

Här hittar du mer information om de orter där vi arrangerar prov 2024.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS