Romskt minnesmärke invigt

Foto DIKKO Malmöredaktion

Den 27 september invigdes Malmös romska minnesplats på Limhamnsfältet. Minnesmärket på platsen belyser den romska minoritetens del i och perspektiv på vår gemensamma historia.

Monica Caldaras, som invigningstalade, har själv bott med sin familj på Limhamnsfältet tillsammans med andra familjer som bodde där tält och husvagn. Hon blev Sveriges första romska lärare och undervisade romska barn i Malmö från 1971 fram till 1996. Monica har aldrig gått i skola utan hennes hennes föräldrar bekostade en utbildning till henne. Limhamsfältet som nu blivit en minnesplats, var en av få platser i Sverige där romska familjer var välkomna att stanna längre än de futtiga tre veckor som var det vanliga. Minnesmärket på Limhamnsfältet är den sjätte romsk minnesplatsen.

Temat för Malmös romska minnesmärke på Limhamnsfältet är mångfald och utveckling och består av 13 bidrag från olika individer och organisationer. Syftet är att belysa den romska minoritetens del i och perspektiv på vår gemensamma historia.

Vid invigningen den 27 september bjöds det på tal och musik. Eva Bertz, kommunalråd för demokrati och mänskliga rättigheter inledde programmet.

En delaktighetsprocess

Samtalen kring inrättandet av ett romskt minnesmärke i Malmö har pågått sedan våren 2020 och arbetet har samordnats av Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC). Processen har byggt på delaktighet där en arbetsgrupp med romer har inkommit med synpunkter och förslag på minnesmärkets placering samt arbetat fram temat mångfald och utveckling.

Romska minnesplatser i Skåne

Det finns sedan tidigare fem andra romska minnesplatser i Skåne. Projektet med romska minnesplatser initierades och drivs av den romska föreningen Romska kulturcentret i Malmö och Regionmuseet Kristianstad.

Läs mer om dessa minnesplatser här: www.romskaplatser.se

Läs mer om Romskt informations- och kunskapscenter.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS