Rumänska domstolen förordnar myndigheter i Eforie att kompensera romer

http://www.errc.org/

Lokala myndigheter i Eforie, en stad vid Rumänien vid Svarta havets kust, har beordrats att tillhandahålla adekvata bostäder till romerna som utvisades 2013 från sina hem. Myndigheterna måste också betala en kompensation på 20 000 euro per person för deras misslyckande med att genomföra den dom som European Roma Rights Center (ERRC) vann 2016 angående den olagliga utvisningen.

Den 11 mars 2021 beslutade tribunalen i Constanța att borgmästaren i Eforie och den administrativa territoriella enheten i Eforie är skyldiga att betala en straffavgift på cirka 20 euro per dag till varje person som utsatts för denna utvisning. Ersättningen kommer att gälla för varje dag som människorna lämnades hemlösa med start den 11 april 2017, och kommer att fortsätta tills myndigheterna på ett tillfredsställande sätt genomför domen från 2016. I domen anges också att borgmästarens kontor måste tillhandahålla ett hus till varje familj. Domstolens beslut är inte slutgiltigt och kan överklagas. Det senaste ärendet rörande bristande genomförande fördes gemensamt till domstolen av ERRC och RomaJust .

Pengar verkar vara det enda språket som rasistiska myndigheter förstår, så vi välkomnar denna dom som är ett viktigt steg för rättvisa för de drabbade människorna. För varje dag som borgmästaren i Eforie inte ger dessa romer en bostad kommer det att kosta skattebetalarna i hans stad. Politiker måste förstå att deras rasism är dyr. Vi kommer att fortsätta att pröva tills de inser att inkludering av romer faktiskt är mycket billigare än diskriminering, säger ERRC: s ordförande, Đorđe Jovanović.

Över 100 personer, inklusive 55 barn, gjordes hemlösa när deras hem förstördes utan samråd eller tillhandahållande av adekvat alternativt boende. Lokala medier rapporterade att vice borgmästaren hördes hota de som gjorde motstånd med orden ”om du inte kommer ut kommer vi att döda dig här.”

Under de efterföljande dagarna fick de vräkta människorna leva utomhus i tillfälliga skydd tills vissa så småningom kunde ta sin tillflykt i en övergiven skolbyggnad utan fönster eller el. Andra höll till i en lika dyster nedlagd sovsal. Några av dessa människor kastades ut för andra gången i juli 2014 av biträdande borgmästaren och flyttades till fraktcontainrar. Dessa containrar var för små för att rymma alla familjemedlemmar och hade otillräcklig tillgång till grundläggande faciliteter. Resten av familjerna fick inget boende av något slag.

Efter att ytterligare ett försök att utvisa romerna, från containerhusen, stoppades av Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter i mars 2016. Då bedömdes den ursprungliga utvisningen slutligen vara olaglig och diskriminerande i ett mål som väckts av ERRC 1 juli 2016.

Detta pressmeddelande finns också på rumänska .

Källa: http://www.errc.org/

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS