Rundabordssamtal 2 maj: Kraftsamling mot högerextremism

Torsdag den 2 maj samlar utbildningsminister Mats Persson och skolminister Lotta Edholm aktörer som jobbar mot och forskar kring högerextremism för ett högnivå rundabordssamtal med anledning av dådet i Gubbängen. Syftet är att få en övergripande bild av vad forskningsläget säger om hur vi bäst kan motverka extremismens framväxt i Sverige och hur utbildningsväsendet kan stärkas i detta arbete. I anslutning till samtalet är media välkomna till en pressbriefing.

Källa: regeringen.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Tid: 2 maj 2024 kl. 16.10
Plats: Utbildningsdepartementet, Drottninggatan 16 i Stockholm. Inpassering sker kl. 16.00.

Praktisk information: Obligatorisk föranmälan senast torsdag den 2 maj kl. 13.00 via e-post till Agnes Eklund, se presskontakt. Ange namn, redaktion, samt om du är reporter eller fotograf. Skicka också med kopia på presslegitimation.
Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund

Deltagare i rundabordssamtalet

Christer Mattsson, föreståndare för Segerstedtinstitutet. Han forskar bland annat om radikaliseringsprocesser hos individer och grupper i högerextrema och nationalsocialistiska miljöer samt utbildning om Förintelsen och antisemitism.

Morten Sager, docent och universitetslektor vid Göteborgs universitet. Han är huvudansvarig för masterutbildningen i evidensbasering och har bland annat sammanställt forskning om insatser för att förebygga rekrytering till våldsbejakande extremism.

Robin Andersson Malmros, biträdande föreståndare för Segerstedtinstitutet och universitetslektor vid akademin för polisiärt arbete vid Högskolan i Borås. Han har en doktorsexamen i offentlig förvaltning och särskild kompetens om organisering av nationellt och kommunalt arbete mot våldsbejakande extremism.

Markus Hjelm, senior rådgivare mobila stödteamet, Centrum mot våldsbejakande extremism.

Marco Zamorano-Toth, utredare som håller i Gamingnätverket, Centrum mot våldsbejakande extremism.


redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS