Demokrati

NPF – vad är det?

2021 var året när Diskrimineringsombudsmannen (DO) slog fast att det inte är tillåtet att stänga ute en grupp människor från arbeten endast beroende på att de har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (npf). Beslutet gällde Försvarsmakten, men […]

Jennie Jakobsson

Jennie Jakobsson Den ofrivillige aktivisten Jennie Jakobsson har jobbat inom barnomsorg och skola i många år. Hon har utbildat sig till socialpedagog och är ensamstående mamma till 4 barn med NPF-diagnoser som nu är i tonåren. […]