Skärpta kontroller införda vid sökande av bidrag

Institutet för språk och folkminnen (ISOF) och Länsstyrelsen i Stockholm är två av myndigheter som stärker sina kontroller av bidrag till nationella minoriteter, berättar man på Radio Romani.

Källa: Radio Romano
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

Det kommer krävas mer omfattade bevisdokumentation för att visa att pengarna används till rätta ändamål, säger Magnus Österholm Juristenheten för förvaltning Länsstyrelsen i Stockholm och Therése Jernberg Enhetschef Avdelningen för rättsliga frågor Länsstyrelsen i Stockholms län till Radio Romano.

Det kommer genomföras hårdare redovisningsrutiner också. Dokumentationen och redovisningen har förändrats efter medieavslöjanden om misstänkt bidragsfusk i några romska organisationers verksamhet.

Även Riksrevisionens rapport våren 2023 visade statens kontroll av bidragen till civilsamhällets organisationer är för svag.

Lyssna till hela intervjun HÄR

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS