Skogsfinnarna har fått en egen flagga

Minoritetsfolket Skogsfinnar nu med egen flagga, en symbol för samhörighet och ursprung.

Under senare delen av 1500-talet och ca 40 år in på 1600-talet, kom flera tusen finnar från Savolax och Tavastland över Bottenhavet till en stor del av Sverige och sydöstra Norge. Dessa människor hade med sig stor kunskap om svedjebruk, en jordbruksteknik i skogslandskap, som gav större skörd än traditionellt jordbruk. Vi kallar gruppen idag för skogsfinnar.

De hade med sig sin egen kultur med svedjebruk, matvanor, byggnadsskick, folktro, musik och hantverk. Odling av svedjeråg tillsammans med jakt och fiske var ett vanligt levnadssätt. De var bekanta med järnframställning och kunde även tillverka fina skjutvapen.

Ättlingar, över en miljon i Sverige, ska inte blandas ihop med de tusentals finnar som kom för arbete senare under 1900-talet.

Under åren har detta minoritetsfolk fått sina finska namn utbytta, språket har försvunnit och mer eller mindre utplånats. Nu vill flera föreningar i Norge och Sverige arbeta med att synliggöra kunskaper och hantverk, ta tillbaka släktnamnen och skriva om historien i skolböckerna. Det här är så mycket större än bara bastubad.

En övergripande beskrivning och en samhörighet behövde en symbol. Både för information om att här finns kunskap om skogsfinnar och för anknytning genom intressen, åsikter och känslor för alla ättlingar.

11 organisationer, överspännande stora områden i Sverige och Norge, gav fem mandat att fortsätta: Solør-Värmland Finnkulturförening, Finnsam (Finnbygder i samverkan), Skogfinske interesser i Norge, Skogfinneforeningen och Förbundet Skogsfinska Intressen i Sverige utlyste en tävling och nu är flaggans form beslutad. Vinnare blev Frédéric M. Lindboe och Bettina Gullhagen från Oslo.

Färg och form är inte slumpmässig utan speglar den skogsfinska traditionen på ett värdigt sätt.

Grön beskriver skogens betydelse för skogsfinnarnas svedjebrukskultur.
Gul står för svedjerågen.
Rött står för eld och heliga trädet rönn. En färg som tillsammans med svart även fanns i flaggorna för Savolax och Tavastland.
Svart för sotet efter svedjandet, som var viktigt för den råg som sen såddes, och rökstugornas sotiga väggar. Det svarta fältets form är en gammal symbol för fruktbarhet.

Flaggan kommer att finnas för reproduktion. Kontakta nedanstående organisationer eller Norsk Skogfinsk Museum i Norge.

Flaggan ska användas med aktsamhet och respekt.
Solør-Värmland Finnkulturförening, Jan Myhrvold
Finnsam (Finnbygder i samverkan), Lena Gribing
Skogfinske interesser i Norge, Terje Bredvold
Skogfinneforeningen, Rune Bjerke
Förbundet Skogsfinska Intressen i Sverige, IngMarie Bohmelin

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS