Skolinspektionen granskar Oxelösund kommuns finskspråkiga verksamhet igen

Stellan Beckman Privat bild/DIKKO kollage

Oxelösund kommun är ett finskt förvaltningsområde. På deras hemsida går det att läsa att ”kommuninvånare har lagstadgade rättigheter att använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med kommunen samt att få viss service, som förskola och äldreomsorg, på finska”. Men nu granskas kommunen av Skolinspektionen efter att brister i kommunens finskspråkiga förskoleavdelning uppmärksammats.

Text: Stellan Beckman E-post: etnologenbeckman@gmail.com

Det var tänkt att kommunen skulle öppna en finskspråkig förskoleavdelning till hösten 2023. Sveriges radio finska rapporterade 10 oktober 2023 att föräldrar blivit erbjudna plats på den finskspråkiga avdelningen, men när Merja Mackenzie, en av dessa föräldrar, frågade anställda vid skolan så fanns det inte någon finskspråkig personal.

När jag tittar runt efter fler nyheter om situationen i Oxelösund framgår det att Skolinspektionen tidigare granskat kommunens finskspråkiga verksamhet. Den 1 februari 2023 rapporterade Sveriges radio finska att erbjudandet om finskspråkig förskola lockat en familj att flytta till kommunen. Men sen visade det sig att det inte fanns någon form av finskspråkig förskola.

— Vi flyttade till Oxelösund bland annat för att vi tänkte att barnen här skulle få finskspråkig förskola. Jag är jättebesviken och ledsen, sa fyrabarnsmamman Tiia Häkkinen till Sveriges radio finska då.

Skolinspektionen hade redan inlett ett tillsynsärende den 6 december 2022 av ”huvudmannens ansvarstagande för att arbetet att erbjuda förskola där hela/väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska i Oxelösunds kommun utifrån inkommen uppgift”. Den 10 februari 2023 tog man ett beslut där det framgår att:

”Oxelösunds kommun har yttrat sig över uppgiften och inkommit med efterfrågad dokumentation. Det som har framkommit ger inte anledning till någon ytterligare åtgärd från Skolinspektionens sida.
Ärendet avskrivs.”

När Sveriges radio rapporterade om Skolinspektionens beslut den 2 mars 2023 framgick det att Skolinspektionen anser att kommunen gett en förklaring till hur man lever upp till skollagens krav om att erbjuda förskola helt eller till väsentlig del på finska.

Samtidigt kunde minoritet.se rapportera den 9 mars 2023 att kommunens utbildningschef var an en annan åsikt och ”menar att det saknas en finsk förskoleavdelning med finspråkig personal”. Efter påtryckningar från sverigefinnar i kommunen hade man då påbörjat arbetet för att få till en sådan avdelning.

Nu är vi där vi är med ett finskt förvaltningsområde som erbjuder plats på finskspråkig förskoleavdelning utan att det finns finskspråkig personal. Ansvariga menar att man inte visste att det skulle vara så svårt att få tag på personal med rätt kompetens. Ändå har man valt att erbjuda platser till finskspråkiga barn i en verksamhet som inte finns.

Mycket finns att säga om hela situationen. Beslutet från Skolinspektionen lär nog dröja. Under tiden kan vi fråga oss hur det kommer sig att Skolinspektionen tidigare kom fram till att Oxelösund inte bryter mot skollagen i förhållande till finskspråkig undervisning. Om den övriga rapporteringen skvallrar om någonting så är det att brister fanns redan när senaste tillsynen skedde.

Exakt vad Skolinspektionen grundar sitt beslut på är svårt att avgöra enbart genom att läsa själva beslutet. Där framgår det att kommunen yttrat sig och inkommit med ”efterfrågad dokumentation”. Det låter mer som att myndigheten och kommunen skickat papper till varandra och om det är så man väljer att gå till väga i det nya ärendet ska man nog inte ha särskilt höga förhoppningar på Skolinspektionens framtida beslut.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS