Skolverket ska genomföra en nationell studie om antisemitism i skolväsendet

DIKKO kollage

Antisemitism är ett växande problem i samhället som bland annat påverkar barn och unga. Regeringen ger nu Skolverket i uppdrag att genomföra en nationell studie om antisemitism i skolväsendet för att identifiera vilka problem och behov som finns.

Källa: regeringnen.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

– Antisemitismen är skadlig både för de enskilda som utsätts, för judiskt liv i Sverige och för samhället som helhet. Arbetet för att motverka antisemitism kräver insatser i hela samhället, inte minst i skolväsendet. Genom en nationell studie tar regeringen krafttag för att få en samlad bild av problem och förutsättningar i hela landet, säger skolminister Lotta Edholm.

– Sverige ska vara ett land fritt från antisemitism. Ingen jude i Sverige ska behöva vara rädd för att vara öppen med sin identitet. En nyckelfråga är judiska barns och elevers situation, särskilt i skolväsendet. Denna nationella studie kommer ge regeringen ytterligare underlag för att motverka antisemitismen i skolan och samhället i stort, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

I Skolverkets regleringsbrev för 2024 ger regeringen myndigheten i uppdrag att genomföra en nationell studie om antisemitism i syfte att undersöka barns, elevers och personals upplevelser av nutida antisemitiska uttryck, incidenter och attityder i skolväsendet. I uppdraget ingår även att Skolverket ska beskriva hur skolväsendet arbetar för att motverka antisemitism. Skolverket ska dessutom lämna exempel på insatser som bidrar eller har bidragit till att motverka antisemitism i skolväsendet. Uppdraget ska delredovisas senast den 2 december 2024 och en slutredovisning ska lämnas senast den 1 december 2025.

Regeringen har varit tydlig med att arbetet mot antisemitism ska prioriteras. Uppdraget till Skolverket är en av flera åtgärder som regeringen vidtar för att motverka antisemitism i alla delar av samhället.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS