Skriftlig fråga till kulturminister Jeanette Gustafsdotter från Thomas Hammarberg

Wikemedia

Romerna är en av landets fem nationella minoriteter. De har därmed rätt till ett
visst stöd för sin kultur, sitt språk och för att ha skydd mot diskriminering.
Respekten för Europarådets två konventioner om dessa rättigheter övervakas
kontinuerligt genom bland annat besök av rådets experter. Därmed finns en
internationell dimension i samhällets plikt att säkerställa dessa rättigheter.

Mot den bakgrunden har det varit logiskt att regeringen initierat samtal om den
konkreta situationen för romer i landet och vad som kan göras för att säkerställa
deras rättigheter. En kommission tillsattes i det syftet 2014 med titeln namnet
Kraftsamling mot antiziganism. Det beslutet fattades efter att en vitbok hade
presenterats om de antiziganistiska övergreppen som ägt rum under 1900-talet.

Kommissionen tog upp aktuella problem, blandat annat den registrering av
oskyldiga romer som hade gjorts inom polismakten. Men den fokuserade också
på vilka bredare reformer och initiativ som krävdes för att effektivt motverka
antiziganismen i landet. Den noterade att romerna trots sin status som nationell
minoritet hade begränsat stöd från samhällets sida.

Kommissionen efterlyste ett center som kunde bedriva systematiskt arbete för
kunskapsutveckling om antiziganismen och dess konsekvenser. Centret skulle
verka pådrivande mot etablerade myndigheter och andra aktörer i frågor om
dessas ansvar för att säkerställa romers mänskliga rättigheter. En viktig uppgift
skulle vara att stödja skolväsendet hur denna fråga skulle hanteras.

Kommissionen nämnde vidare behovet av ett museum om romernas historia.
Kommissionen lade fram sin rapport våren 2016, men av olika skäl har det inte
blivit någon tydlig uppföljning av dess förslag. En intern utredning gjordes
inom Regeringskansliet men diskussioner med romska företrädare visade att det
presenterade förslaget inte hade fullt stöd

Både bland romer och personer med engagemang för deras rättigheter finns
emellertid en önskan att denna diskussion ska tas upp på nytt. En åtgärd som
förefaller närmast självklar är att undersöka vilka åtgärder som vidtagits inom
relevanta myndigheter och institutioner för att öppna för romer och deras
rättigheter. Det finns tecken på att romer tvekar innan de vänder sig till
myndigheter även när behoven är uppenbara.

Med anledning av detta vill jag fråga kulturminister Jeanette Gustafsdotter:

Vilka åtgärder planeras nu inom Regeringskansliet för att säkerställa att
romernas rättigheter får ett starkare stöd i det svenska samhället och att
antiziganismen motverkas?

Frågan ska besvaras 2022-02-09

Thomas Hammarberg

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
fr_202122__947Ladda ner

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS