Statsbidraget till organisationer bildade på etnisk grund avskaffas

STOCKHOLM 20221018 Foto: Fredrik Sandberg/TT/

De offentliga medel som avsätts för integrationsåtgärder behöver användas effektivare och ha ett tydligare integrationssyfte. Mot bakgrund av detta föreslår regeringen att det särskilda stödet för organisationer bildade på etnisk grund ska avskaffas. Det innebär att de 18,9 miljoner kronor per år som är avsatta för statsbidraget omfördelas från och med 2024.

Källa: regeringen.se

Utöver de särskilda förhållanden som gäller för de fem nationella minoriteterna ser regeringen inga skäl till varför medel ska fördelas till organisationer utifrån medlemmarnas etnicitet.

– Sverige är ett land byggt på folkrörelser, men integrationssatsningar ska fokusera på verksamheten, inte etniciteten. Det handlar om pengar som kan användas på ett bättre sätt för att bryta utanförskap och främja integration, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund har funnits under många år. Sedan 2008 fördelas det av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Regeringens förslag innebär att statsbidraget till organisationer bildade på etnisk grund avvecklas och att avsatta medel från och med 2024 omfördelas till mer effektiva sätt att åtgärda problemen med utanförskap och bristande integration.

Regeringen avser att överlämna detta förslag till riksdagen i budgetpropositionen för 2024. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS