Stefan Löfven: Pandemiåtgärderna “Saknar motstycke i modern tid”

Regeringen föreslår att max åtta personer får delta i allmänna sammankomster från den 24 november, detta meddelade statsminister Stefan Löfven på pressträffen.

Umgås enbart med de du bor med. De här allmänna råden är mycket skarpa, säger Löfven.

Löfven uppmanar svenskarna att ställa in middagar och hemmafester, även om färre än åtta personer ska träffas. Statsministern konstaterar att åtgärden ”saknar motstycke i modern tid”.

Munskydd får användas om man vill, det är än så länge ingen rekommendation. Det är viktigare att minska sammankomsterna. Jul och nyår ses över just nu och rekommendationer kommer i ett senare skede, förmodligen en bit in i december.

Folkhälsomyndigheten ser en avsevärd ökning av smittade och nu måste vi hjälpas åt för att stoppa smittspridningen.

”Det är en prövningens tid” säger Löfven.
Gör inga onödiga besök vare sig affärer eller hos vänner.

I regeringens pressmeddelande står det:

En promemoria med förslag som innebär att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare har idag skickats ut på remiss.

Smittspridningen av covid-19 har under hösten ökat kraftigt och läget i Sverige är nu mycket allvarligt. Förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har varit och är fortfarande ett viktigt verktyg för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19. Möjligheten att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar bör därför begränsas ytterligare.

Förslaget i promemorian innebär att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Det tidigare undantaget för sådana sammankomster och tillställningar som hålls på serveringsställen tas bort. Detta ligger i linje med det förslag som tidigare presenterats om stopp av alkoholförsäljning efter klockan 22.00. Det handlar om att komma åt smittspridning på barer och restauranger som enligt Folkhälsomyndigheten är riskmiljöer för smittspridning.

Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 24 november 2020 och kommer, i nära dialog med Folkhälsomyndigheten, att omprövas kontinuerligt. Utgångspunkten är att den föreslagna begräsningen inte ska gälla längre än fyra veckor. Om situationen inte har förbättrats kommer restriktionerna att behöva förlängas över jul och nyår.

Remissinstanserna får nu till den 19 november kl. 15 på sig att svara på remissen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut så snart som möjligt.

Dagens besked, om förslag på markant sänkt deltagargräns för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och att undantaget för serveringsställen tas bort, är en tydlig signal till hela samhället om vad som bör gälla framöver. Det kommer att bli en prövande period. Situationen kräver stora uppoffringar av var och en av oss, och av samhället som helhet. Men gör vi gemensamma uppoffringar så räddar vi liv, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Var rädda om er, håll avståndet och tvätta händerna hälsar vi från redaktionen.
redaktionen@dikko.nu