Sunita Memetovic skriver om Europas romer och pandemin

pixabay

Det finns en stor oenighet om EU:s nya migrationspolitik. Svenska politiker står i vissa frågor långt ifrån varandra om hur EU:s framtida asyl- och migrationspolitik ska se ut. EU-kommissionen antog i oktober 2020 en ny tioårsplan för EU:s romer, och ett förslag till rådets rekommendation, för att stödja romer i EU. Denna oenighet tillsammans med den rådande pandemin gör det svårt för romer och andra människor i utanförskap att få den självklara hjälp de har rätt till.

Sunita Memetovic, advokat, skriver att:

I min egenskap som etnisk rom är det av vikt för mig att belysa och lyfta fram hur den rådande pandemin i världen påverkar romerna i Europa. Romer är den mest diskriminerade minoritetsgruppen i Europa.[1]

Flera internationella organisationer väljer inte bara att förklara och utveckla romernas situation i nuläget utan till och med kräver att medlemsstaterna i EU uppmärksammar den livshotande situation som miljoner romer befinner sig i.[2]

Internationella instrument slår fast att 80 procent av romerna lever i fattigdom, 30 procent lever i hushåll utan tillgång till rent vatten och varje tredje romskt barn lever i ett hushåll där någon familjemedlem har gått och lagt sig på tom mage. Flera länder som exempelvis Bulgarien, Slovakien, Ungern, Rumänien och Spanien har vidtagit förebyggande åtgärder för att minska smittspridningen.

Romerna som i dessa länder lever i extrem fattigdom har drabbats hårt eftersom svårighet har funnits i att följa rekommendationerna om fysisk distansering, självisolering, rengöring och hygien. Romerna har alltså inte tillgång till rent vatten, de bor trångt och lever under extremt dåliga ekonomiska förhållanden. Alla dessa faktorer gör att romerna som är en socialekonomiskt utsatt grupp har påverkats i mycket högre utsträckning än den övriga befolkningen.[3]

The Roma Education Fund uppmärksammar vidare att fler romska barn tvingas hoppa av sin utbildning eftersom de inte har tillgång till utrustning och kan därför inte följa distansundervisningen virtuellt. The European Roma Institutie for Art and Culture uppskattar att 70 procent av romerna som livnär sig genom konst och musik kan endast försörja sig själva i tre månader. Och avslutningsvis i denna del, uttalar Open Society Foundations i sin senaste rapport att antiziganismen mot romer har ökat.

Falska påståenden av högerextrema grupper målar upp romerna som ett hot mot folkhälsan och därmed politiserar och förstärker hatet mot minoritetsgruppen. Låt mig tillslut bara uttrycka min oro över romernas situation runt Europa. Jag anser att det är oerhört viktigt att medlemsstaterna i EU visar respekt för alla sina medborgare och jag uppmanar staterna att vidta förstärkta åtgärder för att skydda alla och inte glömma de mest utsatta i denna tid.

Sunita Memetovic,
Advokat, Advokatfirman Ericksson & Häggquist
LL.M in Human Rights, Central European University


[1]Korunovska Neda och Jovanovic Zeljko, Roma in the COVID-19 crises – An Early Warning from Six EU Member States, Open Society Roma Initiatives Office 2020, s. 3.
[2] Korunovska Neda och Jovanovic Zeljko, Roma in the COVID-19 crises – An Early Warning from Six EU Member States, Open Society Roma Initiatives Office 2020, s. 3, Amnesty International, Covid-19: Viktigare än någonsin att mänskliga rättigheter respekteras och värnas, 30 mars 2020, https://www.amnesty.se/aktuellt/covid-19-viktigare-nagonsin-att-manskliga-rattigheter-respekteras-och-varnas/, hämtad 15 november 2020.
[3] Korunovska Neda och Jovanovic Zeljko, Roma in the COVID-19 crises – An Early Warning from Six EU Member States, Open Society Roma Initiatives Office 2020, s. 4-5.