Stöd till konst och kulturprojekt för ett Öppnare Malmö

pixabay

Fria kulturaktörer i Malmö kan i höst söka projektstöd för 1 miljon kronor. Utlysningen är Malmö stads satsning på konst och kultur inom Öppna Malmö för att lyfta frågor om diskriminering och rasism. Dessutom tillkommer ett kulturstipendium för unga romer.

Det är viktigt att lyfta de som redan bidrar till ett öppnare Malmö, säger kulturdirektör Pernilla Hellman Conde, som också leder styrgruppen för Öppna Malmö. Stadens arbete bygger på en bred ansats inom staden i samverkan med myndigheter och civilsamhället.

Arbetet mot diskriminering, rasism och antisemitism är prioriterade uppdrag för Malmö stads organisation. Förvaltningar, helägda bolag och förbund ska fokusera och förstärka arbetet enligt kommunfullmäktigemål för 2020–2022.

Nu öppnas därför möjligheten att som kulturaktör söka projektmedel för att bli en del av Öppna Malmö. Stödet riktar sig till fristående kulturorganisationer i Malmö och kan sökas från och med den 27 oktober.

Fokus kommer att ligga på konstnärliga gestaltningsprojekt som belyser frågor kring diskriminering och rasism, berättar Pernilla Conde Hellman. Malmö är en stad där det fria ordet och den konstnärliga yttrandefriheten ska få ta plats. Det är viktigt eftersom ett demokratiskt samhälle fungerar bättre om vi kan ta del av största möjliga mångfald av skilda idéer och perspektiv.

Dessutom kommer det att skapas ett stipendium för unga romer i Malmö.Stipendiet, som är på 200 000 kr, riktar sig till romer i åldern 18–30 år. Här handlar det omkonst- och kulturprojekt som främjar en öppen debatt kring frågor om diskriminering och rasism samt främjandet och utvecklingen av romska kulturyttringar.

Efter samråd med romska rådet öppnar utlysningen den 27 oktober och pågår till den 24 november. Beslut om föredelning kommer att ske i mitten av december 2020.

Fakta Öppna Malmö

Under samlingsnamnet Öppna Malmö planeras under åren 2020–2022 utställningar, filmvisningar, konserter, seminarier och utbildningar för att lyfta frågor om diskriminering och rasism. Fokus är på två stora event; Malmö Forum (som flyttats fram till oktober 2021) och World Pride som sker i augusti 2021. Men redan nu har en mängd program och aktiviteter dragits igång: Bland annat utställningen Speaking Memories – Förintelsens sista vittnen som visas på Malmö Museer, Dawit Isaak biblioteket, med förbjuden litteratur. Fler utställningar finns att ta del av på Stadsarkivet; Jag kom ensam samt Plundring, början till ett folkmord på stadsbiblioteket. Allt inom ramen för Öppna Malmö, avslutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu