Nu är det dags att nominera till Katarina Taikon-priset 2021!

Katarina Taikon Fotograf Björn Langhamn

Katarina Taikon-priset uppmärksammar och belönar människorättsförsvarare som genom sitt arbete stärker och skyddar de mänskliga rättigheterna i Stockholms stad. Katarina Taikon-priset instiftades 2015 av Stockholms stad. Priset är en årlig påminnelse om att det görs fantastiska insatser för att stärka de mänskliga rättigheterna i vår stad.

Du kan nominera en enskild person, en arbetsgrupp, ett projekt, en förening, ett nätverk eller någon annan verksamhet. Prissumman är 100 000 kronor.

Nomineringen öppnar den 2 maj och stänger den 15 juni.

Till nomineringsformuläret

Jury

Juryn för Katarina Taikon-priset består av:

  • Angelica Ström (dotter till Katarina Taikon)
  • Thomas Hammarberg (före detta diplomat, EU-kommissionär för mänskliga rättigheter, FN-rådgivare med mera)
  • Madeleine Kaharascho Fridh (FI)
  • Birgitta Rydell (L)
  • Katarina Luhr (miljö-och klimatborgarråd, MP)

Vinnare 2020

Maskrosbarn och Nyhetsbyrån Järva är mottagare av Katarina Taikon-priset 2020.

Maskrosbarn

Juryns motivering: ”Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som sedan 2005 outtröttligt arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för de barn som växer upp med föräldrar som har ett missbruk, psykisk ohälsa eller är utsatta för våld i hemmet.

Grundarna av Maskrosbarn har byggt en organisation för att lyfta barns röst och skapa det stöd och den trygghet som de hade velat ha tillgång till när de själva var barn.

Hos Maskrosbarn kan barnen bryta ensamheten genom möten med trygga vuxna som vet hur det kan vara att ha en förälder med psykisk ohälsa eller missbruk. De kan få ta del av berättelser från andra i samma situation, och genom Maskrosbarnpodden får de ta del av berättelser om allt från ångest över högtider till vad barnkonventionen innebär.

Genom att se alla barn och ovillkorligt ställa sig på deras sida stärker Maskrosbarn barns möjlighet till en tryggare uppväxt. Organisationen engagemang för barns rättigheter och uppväxtvillkor gör skillnaden för många barn i Stockholm, varje år – och verkar därmed i Katarina Taikons anda.”

Nyhetsbyrån Järva

Juryns motivering: ”Nyhetsbyrån Järva är en ideellt driven webbtidning som förmedlar lokal journalistik från och om området Järva i Stockholm. Nyhetsbyråns ambition är att utveckla ett samarbete med Järvaborna och utbilda lokala reportrar.

Genom att lyfta fram röster från Järva och stimulera kvartersjournalistik bidrar Nyhetsbyrån Järva till att tillgängliggöra information och lyfta rösterna från medborgare som inte brukar höras eller synas i konventionell media.

Nyhetsbyrån är ett ideellt och lokalt initiativ som ger möjlighet för Järvaborna att med egna ord skildra sin verklighet i Järva och därmed påverka berättelsen om området och dess invånare. Det är ett angeläget bidrag till en stärkt demokratisk dialog. Nyhetsbyrån Järva verkar därmed i samma anda som Katarina Taikon när hon initierade en tidskrift om rättigheter även för romer.

Nyhetsbyrån Järva är ett viktigt initiativ för demokratin, för det fria ordet och yttrandefriheten, för rätten för varje invånare och inte minst barn och unga att få höras och synas i vårt Stockholm och i vårt samhälle.”

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS