Webbinarium 25 januari: Anhörigskap i perspektiv – nationella minoriteter och urfolk

pixabay

Om man ser till aktuell forskning är det tydligt att inte minst äldre personers förhållanden beskrivs homogent. Genom en serie webbinarium vill Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) motverka detta och stimulera till reflektion kring ens egna arbete och förhållningssätt. Varje webbinarium innehåller en forsknings- och kunskapsanknuten föreläsning, samt exempel på praktiskt arbete eller erfarenhet. Webbinarierna är kopplade till området äldre.

Det tredje webbinariet i serien ”Anhörigskap i perspektiv” har temat Nationella minoriteter och urfolk. Sedan år 2000 är samer (urfolk), tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige. Minoritetsspråken är samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller i hela Sverige. Den beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns för samiska, meänkieli och finska.

För många äldre personer tillhörande någon av de nationella minoritetsgrupperna finns erfarenheter av att majoritetssamhället inte tillåtit minoritetsspråk och att man upplevt förföljelse och diskriminering. I både den judiska och romska gruppen finns också överlevande från koncentrationsläger. Det är erfarenheter som påverkar livet ut och inte minst för anhöriga när den närstående har behov av stöd, vård och omsorg.

Program:

De äldres rättigheter till sitt nationella minoritetsspråk enligt gällande rätt – Johanna Parikka Altenstedt, Sakkunnig i social hållbarhet och jurist, har arbetat på Länsstyrelsen i Blekinge som kommunikationschef och som sakkunnig i jämställdhet och nationella minoriteter 

Erfarenheter av arbetet med Sverigefinnar och samer i Umeå kommun – Riitta Päivärinta, anhörigkonsulent och finsk samordnare för äldre i Umeå kommun; Camilla Törnroos, samisk samordnare för äldre, Umeå kommun.

Erfarenheter av att möta äldre personer och deras anhöriga på Judiska Hemmet – Anja Brans f.d. Verksamhetschef för Judiska Hemmet i Stockholm.

Datum: Måndagen den 25 januari 2021, kl. 14.00-15.30
Plats: Digitalt via Zoom

Gå in på Anhörigskap i perspektivssida och anmäl dig