Sundsvalls museum och stadsbiblioteket har romsk temadag idag

Sundsvalls museum och Sundsvalls stadsbibliotek bjuder in till en temadag kring den nationella minoriteten romer – och dagen välkomnas.

Sådana här dagar behövs för att sprida kunskap om romerna och med kunskapen krossar vi fördomarna. De ungdomar som är med ger en bild av hur det är att vara ung rom i Sundsvall idag.

Det säger Samantha Selimovic, som har läst in böcker på dialekten Romani Chib Arli till biblioteket och varit med och jobbat med utställningen Unga romska röster som visas under temadagen Romska röster 25 september. Utställningen har också blivit en bok.

I våras utsåg Kulturrådet Sundsvalls stadsbibliotek till romsk läsambassad.

Jag hoppas att det gör att ännu fler romer hittar till biblioteket, säger bibliotekarie Kerstin Carlsson som är ansvarig för nationella minoritetsspråk på biblioteket.

Initiativet till romska läsambassader kom från Sveriges läsambassadör Bagir Kwiek, som vill att biblioteken ska vara en plats där romerna får synas och höras och där de kan känna sig trygga.

Man som läser böcker

Jag vill uppmuntra bibliotek att vara en arena där romer kan få utforska och upptäcka sin identitet, språk och kultur. Och jag vill att majoritetssamhället blir nyfiket på den rika romska kulturen och litteraturen säger Sveriges läsambassadör Bagir Kwiek. Foto: Kulturrådet

Tillsammans med författaren Fred Taikon kommer Bagir Kwiek prata om vikten av att de romska språken hålls levande.

Även om Sundsvall har kommit en bit på väg finns mycket kvar att göra, biblioteken har skyldighet att söka upp folkgrupperna och arbeta tillsammans på olika sätt för att synliggöra och sprida kunskap och förståelse, säger Fred Taikon.

Sundsvalls museum visar utställningen Unga romska röster som finns att besöka till och med den 14 november. Utställningen är ett samarbete mellan Sundsvalls museum och samordnare för nationella minoriteter i Sundsvalls kommun, för att belysa romska ungdomars situation. Kulturministern Amanda Lind fick en visning av utställningen Unga romska röster vid sitt besök på Sundsvalls museum under veckan.

Lördagens program på Kulturmagasinets romska temadag hittar du här

Läs mer om utställningen Unga romska röster 

Läs mer om kulturminister Amanda Linds besök på Sundsvalls museum

Minister med anställda i utställningen på Sundsvalls museum

Lejla Porovic, enhetschef vid Sundsvalls museum, kulturminister Amanda Lind och Samantha Selimovic som är en av de unga sundsvallsbor som arbetat i projektet som omfattat både utställning och bok. Foto: Sundsvalls museum

Källa: Kulturmagasinet

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS