Sveriges Museer kritiska till kultursamverkansutredningens förslag

Fotograf Marika Russberg, Bohusläns museum

I dag lämnar Sveriges Museer in sitt remissvar till betänkandet Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun. Sveriges Museer anser att utredningens förslag riskerar att ytterligare urholka museernas ekonomiskt ansträngda läge.

Källa: TT
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

– Sveriges Museer välkomnar utredningens ambition att öka tillgången till kultur och bredda deltagandet. Men kultursamverkansmodellen är underfinansierad, de föreslagna förändringarna riskerar därför att ytterligare urholka museernas ekonomiskt ansträngda verksamheter. Det går inte att behålla etablerade strukturer, värna nya aktörer och samverkansformer utan att tillföra medel, säger Gunnar Ardelius, generalsekreterare på Sveriges Museer. 

Sveriges Museer är även kritiska till att uppräkningen av anslaget för den regionala kulturen avskaffas från 2024 och menar att den årliga uppräkningen behöver återställas. 

– Kultursamverkansmodellen kommer inte att lösa museisektorns stora strukturella utmaningar kring samlingsförvaltning, digitalisering och fastigheternas underhållsskuld. Det som behövs är en långsiktig och samlad museipolitik. Riksantikvarieämbetet bör tilldelas större ansvar för museiverksamheten utifrån deras roll som expertmyndighet inom kulturarvssektorn, avslutar Gunnar Ardelius. 

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS