Blänkare

Fagkonsulent – Anno Glomdalsmuseet

Ledig stilling ved Anno Glomdalsmuseet Anno Glomdalsmuseet har et nasjonalt ansvar for formidling og dokumentasjon av romanifolkets/taternes kultur og historie. Siden 2006, da den nasjonale utstillingen Latjo drom stod ferdig, har museet jobbet bredt med […]