Nyheter| Malmö vill bli platsen för museum om Förintelsen

pixabay

Sveriges museum om Förintelsen bör placeras i Malmö. Det skriver Malmö stad i sitt yttrande till Kulturdepartementet. Här finns goda förutsättningar för att placera ett museum, såväl i stadsrummet som i sitt historiska sammanhang.

I Malmö finns flera platser med anknytning till Förintelsen, det var hit många tog sin flykt under andra världskriget. Här finns överlevares berättelser i form av förhör, fotografier och filmer, och många stannade kvar i staden och skapade sig ett nytt liv. Det gör Malmö till en autentisk plats av historisk betydelse för ett museum om Förintelsen. Numera finns ett antal aktiva föreningar i staden med koppling till Förintelsen, så som Förintelsens ögonvittnen, Judiska kulturföreningen och Romskt informations- och kunskapscenter.

I yttrandet betonas vikten av att museet erkänner och arbetar med frågan om Förintelsen rörande både judar och romer. Malmö är den stad i Sverige med störst romsk befolkning där många har personliga erfarenheter av Förintelsen. Ett Förintelsemuseum här har därför stor betydelse för såväl den judiska som den romska befolkningen. Även andra grupper som utsattes för Förintelsen bör lyftas fram, till exempel personer med funktionsnedsättning och HBTQ-rörelsen.

Utifrån Malmös goda förutsättningar görs bedömningen att en temporär museiverksamhet skulle kunna etableras redan 2021. Kulturdepartementet förväntas fatta beslut i frågan under vintern.

Regeringen har sedan tidigare meddelat att Malmö ska stå värd för den internationella konferens till minnet av att det i år är 75 år sedan förintelselägret Auschwitz befriades. Dock kommer den att genomföras först nästa år. Temat för konferensen är antisemitism i dagens samhälle och hur den bekämpas.

Mycket talar för att Malmö med sin historia och geografiska läge är en perfekt plats för landets museum om Förintelsen. Staden har länge varit en hoppets hamn för många som flytt från krig och förtryck, och var för många den första trygga platsen undan andra världskrigets fasor. I dag finns flera universitet och högskolor i vår region som kan bidra med värdefull kunskap och forskning till verksamheten. För barn och unga skulle museet bli ett betydelsefullt komplement till skolans undervisning som säkert uppskattas av många lärare, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

Malmö bör vara den naturligaste platsen för Förintelsens museum. Här finns historien och här finns rösterna som kan berätta. Vilket är viktigt för att vi ska fördjupa, bibehålla och utveckla vår kunskap om förintelsen så att det inte ska kunna upprepas. Det är vi skyldiga generationen efter oss, säger Ewa Bertz (L), kommunalråd för demokrati och mänskliga rättigheter, Ewas kommentar avslutar pressmeddelandet.Fakta: Sveriges museum om Förintelsen

I kulturdepartementets utredning om Sveriges museum om Förintelsen (SOU 2020:21) föreslås ett museum för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen. Syftet med museet är att fördjupa, bibehålla och utveckla kunskaperna om hur Förintelsen möjliggjordes, vad som skedde i Europa under andra världskriget och hur Sverige agerade. Förintelsen är en avgörande händelse i Europas historia och fokus ska ligga på hur samhället och historien har förändrats och fortfarande påverkas av Förintelsen.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu