Nationella minoriteters liv och livsvillkor i Stockholm

Under 2020 och 2021 arbetar Stadsmuseet i ett mindre projekt med att bredda, fördjupa och sprida kunskap om de nationella minoriteterna och urfolket samers historiska och nutida närvaro och villkor i Stockholm, med särskilt fokus på kvinnor och unga.

På hemsidan berättar de om projektets olika delar såsom historisk kunskapsuppbyggnad, programaktiviteter och hur du själv kan medverka i projektets samtidsdokumentation. Du hittar även länkar till fördjupad information såsom projektplan och program för kunskapsuppbyggnad.

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar erkänns sedan år 2000 som nationella minoriteter (samer har även ställning som urfolk) i samband med att Sverige ratificerade Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. Jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli är nationella minoritetsspråk.

Den övergripande målsättningen är att synliggöra den långa historia som judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar har i staden samt berika framtidens historia med fler röster och perspektiv och därmed bidra till att belysa Stockholms heterogena kulturarv.

Hösten 2021 planeras en utställning som baseras på fotografier från projektets samtidsdokumentation att öppna på Stadsmuseet i Stockholm. Under projektets gång genomförs också programverksamhet som knyter an till de teman som lyfts.

Insamling av berättelser

Samtidsdokumentation

Museet samlar kontinuerligt in berättelser om människors liv och vardag i Stockholm genom samtidsdokumentation med etnologiska metoder. Detta projekt omfattar intervjuer, fotodokumentation och en digital insamling av berättelser.

Digital insamling

Vill du berätta i skrift? I en digital insamling på Stadsmuseets webbplats kan du med egna ord berätta om ditt liv, särskilda händelser, familjehistoria eller vardag. Du kan berätta om din relation till Stockholm, och du kan också berätta om tillhörigheten till en eller flera minoriteter. Om du vill skriva om något annat än dig själv, är vi nyfikna på hur du skulle önska att de olika minoriteterna i Stockholm synliggjordes av Stadsmuseet. Vad vill du lyfta fram? Läs mer om projektet HÄR

Intervjuer och fotografi

Vill du hellre medverka i intervju? Intervjun kan kretsa kring din vardag, reflektioner kring identitet, kultur och tillhörighet, eller annat som du själv tycker är intressant och vill lyfta fram. Några av berättelserna kompletteras med dokumentärt fotografi. Intervjuer och fotografier införlivas i museets samlingar och bidrar till att berätta om hur dagens människor i Stockholm lever sina liv och förhåller sig till sin omvärld. Hör av dig till anna.a.juhlin@stockholm.se för mer information.

Läs mer om projektet HÄR

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS