Demokrati

Sverigefinska aktivister byter strategi

För en tid sedan gav förvaltningsrätten de sverigefinska aktivisterna i Malmö rätt gentemot Malmö stads grundskolenämnd. Ärendet gäller beslutet i grundskolenämnens budget från januari 2020 att ta bort modersmålsundervisning från och med hösten 2020. Då […]

ledare

Ledare| Vad är aktivism? Alltså aktivism på riktigt!

Aktivism är när människor och grupper gör aktiviteter för att påverka, göra motstånd mot eller förändra orättvisor i samhället. Jag läste någonstans att som resande/rom föds man till aktivist. Det håller jag inte med om, […]