nyheter

Bläddra – tillgängliga e-böcker på minoritetsspråk

Kungliga biblioteket (KB) utvecklar just nu Bläddra, en digital bibliotekstjänst som lyfter fram litteratur på nationella minoritetsspråk. Tack vare projektet kan böcker på samiska och romani chib – som tidigare inte funnits i elektronisk form – […]

nyheter

Nyheter| Läsapp med litte­ra­tur på Sveri­ges natio­nel­la mino­ri­tets­språk på gång under 2020

Kungliga biblioteket skriver på sin hemsida om att det ska finnas likvärdig tillgång till litteratur på Sveriges nationella minoritetsspråk – det är ett av effektmålen för den nya läsfrämjande tjänst som arbetas fram på KB. […]