nyheter

Regeringens skrivelse om Barns och ungas läsning

Att stärka barns och ungas läsförmåga och läslust är av särskild vikt. Barn och elever behöver läsa själva, bli lästa för och utveckla sin läsförståelse i samtal om olika texter och läsupplevelser. Utgångspunkt för skrivelsen […]