nyheter

Alla tar ju inte ansvar – Barnombudsmannen överlämnar årsrapport 2021 till regeringen

Barnombudsmannens årsrapport 2021 Alla tar ju inte ansvar – Barnkonventionen som lag under en samhällskris fokuserar på barns rättigheter under den pågående covid-19-pandemin. I rapporten har vi tittat närmare på vad de olika beslut som fattats har […]