nyheter

Nyheter| Irländska resande är inte besläktade med resande/romer. De har olika DNA fastslår forskningen.

Irländska resandes historia på Irland tros vara mellan 200 och 420 år gammal enligt de genetiska studier som genomförts. Studien fastslår också att Irländska resande inte har något gemensamt genetiskt ursprung med de resande/romer som […]