nyheter

Samiska nationaldagen firas över hela landet

I Umeå firas “Sämij ålmagenbeäjvvie åvvaduvva fïlmijne Ubmejen bïjrra” som betyrdet att den Samiska nationaldagen firas med en film om Ubmeje på umesamiska. Ubmeje är en del av Sápmi, det område där samer alltid har […]

nyheter

Nyheter| Resande/romers internationella dag 8 april

Romernas internationella dag (nationaldag) firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. Resande/romer har inget land som de kan kalla sitt. Men trots att resande/romer är ett splittrat folk […]

Kultur

Kultur| Romadagen i Umeå

För femte året i rad uppmärksammas Internationella Romadagen på Västerbottens museum i Umeå. I nära samarbete med romska grupper och enskilda har viktig ny kunskap samlats i museet. Kontakterna och samarbetet med romska föreningar och […]