Nyheter| Borås stad ställer in firandet av romernas internationella dag den 8 april

Borås stad meddelar att de ställer in firandet av romernas internationella dag den 8 april för att minska risken för smittspridning av coronaviruset.

Borås Stad hade bjudit in politiker och allmänheten för firandet av romernas nationaldag den 8 april. Ett välfyllt program där du bland annat får veta mer om fyra år som utvecklingskommun samt fortsatta arbetet i Borås Romska informations- och kunskapscenter (BRIKC) ställer nu in.

Ja det är oroligheter bland de romska grupperna om viruset. Romska rådet hörde i sina kanaler och förslag från de olika grupperna i Borås var att vi ställer in firandet, säger Robert Simonovic

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu